Vätskenivåsensorer för bilar är enheter som används i bilar för att upptäcka och övervaka nivåerna av olika vätskor, såsom olja, bränsle och kylvätska. Dessa sensorer är vanligtvis placerade i fordonets motor- och transmissionssystem och använder olika tekniker för att bestämma vätskenivåer.

Till exempel använder vissa sensorer ledande sonder för att mäta vätskans konduktivitet, medan andra använder ultraljudsteknik för att detektera vätskenivån genom att mäta tiden det tar för ljudvågor att studsa tillbaka från vätskeytan.

Sensorn skickar informationen till fordonets inbyggda datorsystem, som sedan visar vätskenivån på instrumentbrädan så att föraren kan se. Om vätskenivån är låg kan systemet också skicka en varning till föraren, vilket uppmanar dem att fylla på vätskan.

Att upprätthålla korrekta vätskenivåer är avgörande för att fordonets motor och transmissionssystem ska fungera effektivt. Med hjälp av vätskenivåsensorer för bilar kan förare enkelt övervaka vätskenivåerna och undvika potentiella motorskador orsakade av låga vätskenivåer.

Automatisk vätskenivåsensor

Nivåsensor för vindrutespolare; Varje nivågivare för vindrutespolare är en direktpassad OE-ersättning som säkerställer enkel installation. Högkvalitativa material tål extrema förhållanden. Genomgår omfattande tester för att säkerställa tillförlitlighet. Som en global tillverkare av eftermarknadsprodukter för fordon upprätthåller vi fullständig kvalitetskontroll genom hela tillverkningsprocessen.

Mer och mer nivåavkänning av bromsvätska, fönsterspolarvätska och vattenkylningsvätskor styrs av Reed Sensors.

Flytande, med en magnet monterad i den, placeras vanligtvis i behållaren. Reed-brytaren placeras antingen inuti eller under behållaren för flytdetektering.

Tidigare använde biltillverkare Reed Switch i bromsvätskeapplikationen på följande sätt: när behållaren är full öppnar flottören Reed Switch. När vätskenivån sjunker, går flottören ner och aktiverar Reed Switch. En lampa tänds då på instrumentbrädan. Nuförtiden använder biltillverkarna Reed Switch i omvänd ordning. När behållaren är full aktiveras den magnetiska flottören och stänger Reed Switch. När nivån på flottören sjunker, öppnas Reed Switch.

Förändringen av att övervaka öppningen istället för stängningen har fördelen att ett fel på strömbrytaren kan upptäckas mycket lättare. Bromsvätskebehållaren kommer att fyllas innan bilarna lämnar fabriken. Under påfyllningsprocessen släcks lampan i instrumentbrädan när behållaren är full. Detta bekräftar att Reed Switch och flottören fungerar bra.

Om fordonets omborddator elektriskt kan detektera en nivåsensor, kan en avancerad nivåsensor användas. Denna sensor har fler elektroniska komponenter än en Reed Switch. Den är tillverkad med ett kretskort på vilket ett motstånd är monterat i serie som skyddar Reed Switch, och ett andra motstånd är monterat parallellt så att datorn känner av att sensorn är ansluten och på plats.