NOx-sensorer eller analysatorer är viktiga komponenter i förbränningsprocessen i gaseldade förbränningsturbiner, som ofta används i kraftproduktion och industriella tillämpningar. De mäter koncentrationen av NOx i avgaserna, vilket möjliggör kontinuerlig övervakning och kontroll av NOx-utsläpp och efterlevnad av miljöbestämmelser.

NOx-sensorerna som används i förbränningsturbiner kan kategoriseras i två typer: in-situ och extraktiv. In-situ NOx-sensorer mäter NOx-koncentrationer direkt i motorns brännkammare, medan extraktiva NOx-sensorer samlar in ett prov av avgaserna och mäter NOx-koncentrationer utanför motorn.

Några vanliga OE-artikelnummer för NOx-sensorer som används i förbränningsturbiner inkluderar ABB 10A4000, Siemens 7MB2121 och GE B030805001D. Den specifika applikationen och OE-artikelnumret för NOx-sensorn beror på tillverkaren och modellen av förbränningsturbinen.

Sammantaget är NOx-sensorer avgörande för att säkerställa effektiv förbränning och minska NOx-utsläpp i förbränningsturbiner, vilket stödjer hållbarhet och efterlevnad av miljöbestämmelser.