FORD använder NOx-sensorer i sina dieselmotorer för att övervaka och kontrollera utsläppen av kväveoxider (NOx). Dessa sensorer är vanligtvis placerade nedströms om dieselpartikelfiltret och är ansvariga för att mäta koncentrationen av NOx i avgaserna. Om NOx-nivåerna är för höga kommer motorns styrsystem att justera bränsleinsprutningen och öka trycket för att minska utsläppen.

FORD NOx-sensorer är vanligtvis utformade för att bytas ut som en enhet, snarare än att repareras. Om din FORD dieselmotor visar en utsläppsrelaterad felkod eller varningslampa, är det möjligt att NOx-sensorn har gått sönder och behöver bytas ut.

Om du behöver en ny NOx-sensor för din FORD-dieselmotor, köp en äkta FORD-sensor eller en högkvalitativ eftermarknadssensor som är kompatibel med din specifika motormodell. Var noga med att också följa installationsinstruktionerna noggrant för att undvika installationsfel som kan orsaka ytterligare problem.

  • – FORD OE-artikelnummer: BC3Z9D378A
  • – Continental artikelnummer: 5WK9 7024
  • – FORD OE-artikelnummer: CC3Z 5J213-B
  • – Continental artikelnummer: 5WK9 6622
  • – FORD OE-artikelnummer: AG9E 9D378-BA
  • – Continental artikelnummer: 5WK9 6633B
  • – FORD OE-artikelnummer: CK4Z 5J213-D
  • – Continental artikelnummer: 5WK9 7023C