En SHR-nivåövervakningssensor är en enhet som används för att övervaka vätskenivån i en tank eller annan behållare. Sensorn består av en sond som sätts in i tanken och en styrenhet som är placerad utanför tanken. Sonden är ansluten till styrenheten med en kabel.

Princip:

Funktionsprincipen för en SHR-nivåövervakningssensor är baserad på den kapacitiva principen. En kondensator är en enhet som lagrar energi i ett elektriskt fält mellan två ledare. Mängden energi som lagras i en kondensator är proportionell mot kondensatorns kapacitans, som bestäms av ledarnas storlek och form och avståndet mellan dem.

I en SHR-nivåövervakningssensor är de två ledarna elektroden och det flytande mediet. Elektroden är en metallstav som sätts in i tanken och det flytande mediet är den vätska som övervakas. När elektroden förs in i vätskan ökar kapacitansen mellan elektroden och vätskan. Denna ökning av kapacitansen detekteras av sensorn och används för att bestämma nivån på vätskan i tanken.

Kapacitansmätning

Sensorn är vanligtvis kalibrerad för att detektera vätskenivån inom ett specifikt område. Till exempel kan sensorn kalibreras för att detektera vätskenivån inom ett område av 0 till 100%. När vätskenivån är på 0% är kapacitansen mellan elektroden och vätskan på sitt lägsta värde. När vätskenivån är på 100% är kapacitansen mellan elektroden och vätskan på sitt maximala värde.

Sensorn kan användas för att detektera nivån av en mängd olika vätskor, inklusive vatten, olja och bensin. Sensorn är även motståndskraftig mot vibrationer och kan användas i tuffa miljöer.

Nivåsensor

Sonden innehåller en sensor som känner av vätskenivån i tanken. Sensorn skickar en signal till styrenheten, som sedan visar vätskenivån på en skärm eller skickar en signal till ett larm.

SHR-nivåövervakningssensorer används i en mängd olika applikationer, inklusive:

 • Motorövervakning
 • Bränsleövervakning
 • Vattenövervakning
 • Avloppsvattenövervakning
 • Länsövervakning
nivåsensor

SHR-nivåövervakningssensorer finns i en mängd olika modeller, var och en med sin egen uppsättning funktioner. Några av funktionerna som är tillgängliga inkluderar:

 • Fjärrövervakning
 • Larm
 • Dataloggning
 • Trådlös anslutning

SHR-nivåövervakningssensorer är ett värdefullt verktyg för företag och organisationer som behöver övervaka vätskenivån i sina tankar eller behållare. Sensorerna är exakta, pålitliga och lätta att använda.

Här är några av fördelarna med att använda en SHR-nivåövervakningssensor:

Nivåsensorer
 • Noggrann: Sensorn känner av vätskenivån i tanken med hög noggrannhet.
 • Pålitlig: Sensorn är pålitlig och kommer inte att misslyckas lätt.
 • Lätt att använda: Sensorn är lätt att installera och använda.
 • Fjärrövervakning: Sensorn kan övervakas på distans, vilket är användbart för företag som har flera platser.
 • Larm: Sensorn kan ställas in att skicka ett larm när vätskenivån når en viss punkt.
 • Dataloggning: Sensorn kan logga data om vätskenivån, vilket är användbart för företag som behöver spåra vätskenivån över tid.
 • Trådlös anslutning: Sensorn kan anslutas till ett trådlöst nätverk, vilket gör att den kan övervakas och fjärrstyras.

Minsta sensor

SHR-nivåövervakningssensorn har två typer av utgångar: en arbetsströmutgång och en viloströmsutgång. Arbetsströmutgången är aktiv när sensorn är nedsänkt i mediet, och viloströmutgången är aktiv när sensorn tas bort från mediet. Utgången avaktiveras omedelbart när sensorn är nedsänkt i mediet, och utgången aktiveras efter felindikeringsfördröjningstiden när sensorn tas bort från mediet.

Arbetsströmutgången används för att styra en anordning, såsom en pump, som används för att upprätthålla nivån på vätskan i tanken. Den utgående viloströmmen används för att övervaka vätskenivån i tanken. Utgången är vanligtvis ansluten till en styrenhet, som skickar ett larm om vätskenivån faller under en viss nivå.

Fördröjningstiden för felindikering är den tid som går mellan att sensorn tas bort från mediet och att utgången aktiveras. Fördröjningstiden för felindikeringen är nödvändig för att förhindra att falsklarm utlöses av små fluktuationer i vätskenivån.

Maximal sensor

En maximal sensor är en typ av nivåövervakningssensor som används för att detektera den maximala nivån av en vätska i en tank. Sensorn är vanligtvis installerad i tanken så att elektroden är nedsänkt i vätskan. När vätskenivån når maxnivån kommer elektroden att sänkas ner i vätskan och sensorn skickar en utsignal.

Utsignalen från en maximal sensor kan användas för att styra en anordning, såsom en pump, som används för att upprätthålla nivån på vätskan i tanken. Utgången kan också användas för att övervaka vätskenivån i tanken. Utgången är vanligtvis ansluten till en styrenhet, som skickar ett larm om vätskenivån når maximal nivå.

Fördröjningstiden för felindikering är den tid som går mellan att sensorn detekterar den maximala vätskenivån och att utgången aktiveras. Fördröjningstiden för felindikeringen är nödvändig för att förhindra att falsklarm utlöses av små fluktuationer i vätskenivån.

När den maximala sensorn tas bort från mediet avaktiveras utgången omedelbart. Detta beror på att elektroden inte längre är nedsänkt i vätskan och sensorn inte kan detektera vätskenivån.

M14 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 7 – – – – – 500 320 500 113 500 314

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 0 – 500 170 – – – – – 500 114

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 0 – – 500 063 500 171 – – – 500 297

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 3 – – – – – – 500 108 –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 7 – – – – 500 038 – 500 110 500 265

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 7 500 014 – 500 068 – – – 500 115 500 112

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 2 3 – – – 500 257 – – – –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 2 7 500 015 500 091 500 065 500 069 500 039 500 041 500 188 500 189

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 2 7 500 010 500 013 500 064 500 067 500 040 500 190 500 111 500 191

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 20 – – – – – – – 500 109

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 20 500 011 – 500 070 – – – – –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 2 20 500 012 – 500 066 – – – – –

G 1/2” 9-36 V DC MIN 2 7 – – – 500 270 – –

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 0 – 500 229 – 500 231 – 500 234 500 104 500 236

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 7 – 500 230 – 500 232 – 500 035 500 107 500 088

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 7 500 007 500 203 500291 500 207 500 034 500 211 500 100 500 213

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 7 500 289 * – – – – – – –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 2 7 500 008 500 192 500 061 – 500 037 500 036 500 106 500 089

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 2 7 500 009 – 500 059 – 500 233 – 500 235 –

M18 x 1,5 9-36 V DC MIN 0 20 – – – 500 062 – – 500 087 500 086

M18 x 1,5 9-36 V DC MAX 0 20 – – – – – – 500 103 –

G 1/2″ 9-36 V DC MIN 2 7 500 201 – 500 205 – 500 209 – 500 101 –

G 1/2″ 9-36 V DC MAX 2 7 500 200 – 500 204 – 500 208 – 500 085 –