HINO NOx-sensorn är en komponent i avgassystemet på HINO-dieselmotorer som mäter nivån av kväveoxider (NOx) i avgaserna. Denna sensor är avgörande för att säkerställa att motorn uppfyller emissionsnormerna och fungerar effektivt.

HINO NOx-sensorn fungerar genom att detektera koncentrationen av NOx i avgaserna och skicka en signal till motorns kontrollmodul (ECM). ECM justerar sedan motorns luft-bränsleförhållande och andra parametrar för att minska NOx-utsläppen.

Om HINO NOx-sensorn misslyckas eller inte fungerar, kan det orsaka en mängd olika problem, inklusive minskad motorprestanda, ökade utsläpp och till och med motorskador. Det är viktigt att få sensorn inspekterad och byt ut vid behov för att säkerställa korrekt motordrift och överensstämmelse med utsläppsbestämmelserna.

Om du behöver byta ut HINO NOx-sensorn, rekommenderas det att du rådgör med en certifierad HINO-tekniker eller mekaniker för att säkerställa korrekt installation och kalibrering.

Här är några av HINO NOx-sensorns OE-nummer och modellerna som använder dem:

  1. OE-nummer: 89463-E0050 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  2. OE-nummer: 89463-E0060 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  3. OE-nummer: 89463-E0070 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  4. OE-nummer: 89463-E0080 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  5. OE-nummer: 89463-E0090 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  6. OE-nummer: 89463-E0100 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  7. OE-nummer: 89463-E0110 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  8. OE-nummer: 89463-E0120 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  9. OE-nummer: 89463-E0130 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338
  10. OE-nummer: 89463-E0140 Modell: HINO 238, 258LP, 268, 338

Det är viktigt att notera att OE-numren och modellerna som anges ovan inte är uttömmande och kan variera beroende på det specifika årtalet och motorkonfigurationen. Det rekommenderas att du rådgör med en certifierad HINO-tekniker eller mekaniker för att säkerställa korrekt val och installation av NOx-sensorn för ditt specifika fordon.