En bränsleinjektor är en viktig komponent i ett fordons bränslesystem som ansvarar för att leverera bränsle till motorns förbränningskammare. Den är vanligtvis monterad på insugningsröret eller cylinderhuvudet och fungerar genom att spruta in bränsle i motorns inloppsport eller direkt in i förbränningskammaren.

Bränsleinsprutare är vanligtvis elektroniskt styrda, vilket innebär att de styrs av fordonets motorstyrenhet (ECU). ECU:n tar emot information från olika sensorer i motorn, såsom syresensorn och gaspådragssensorn, och använder denna information för att bestämma hur mycket bränsle som ska sprutas in i motorn.

Det finns flera olika typer av bränsleinjektorer tillgängliga, inklusive tappliknande injektorer, kul-och-säte-injektorer och insprutare av skivtyp. Varje typ har sin egen unika design och funktionsegenskaper, men de har alla samma grundläggande funktion att leverera bränsle till motorn.

Korrekt drift av bränsleinsprutaren är avgörande för att motorn ska gå smidigt och effektivt. En igensatt eller felaktig bränsleinsprutare kan orsaka en rad problem, inklusive grov tomgång, dålig bränsleekonomi och minskad motorprestanda. Regelbundet underhåll, såsom rengöring och inspektion av bränsleinsprutarna, kan hjälpa till att säkerställa att de fungerar korrekt och undvika kostsamma reparationer på vägen.

1920 kom Bosch med en enhet som heter "Fuel Injector" för dieselmotorer som var en boom inom området för förbränningsmotorer.

Bosch bränsleinsprutare 0445110

0445120 0020445110 3050445110 5110445110 4220445110 4940445110 318
0445110 7150445110 3620445110 3630445110 3210445110 2930445110 359
0445110 0590445110 4540445110 4610445110 6310445110 7940445110 660
0445110 6660445110 6290445110 6270445110 5390445110 7100445110 529
0445110 5750445110 6120445110 3350445110 5120445110 7500445110 527
0445110 4320445110 4650445110 4930445110 4920445110 3340445110 677
0445110 3330445110 3830445110 5440445110 6920445110 5370445110 687
0445110 5150445110 6720445110 7210445110 3650445110 5330445110 741
0445110 7570445110 2910445110 3860445110 5410445110 3570445110 548
0445110 3550445110 4090445110 4470445110 7450445110 5420445110 734
0445110 3170445110 3760445110 8080445110 5940445110 6910445110 786
0445110 7980445110 7910445110 3560445110 4860445110 4870445110 839
0445110 8590445110 8890445110 3320445110 6190445110 719

En bränsleinsprutare är en elektroniskt styrd mekanisk anordning som används för att injicera/spruta (precis som en spruta) bränslet i motorn för att förbereda korrekt luft-bränsleblandning som i sin tur ger effektiv förbränning till motorn?

Bosch bränsleinsprutare 0445120

0445120 2130445120 2240445120 1700445120 3430445120 3440445120 371
0445120 3730445120 1500445120 2440445120 0860445120 2650445120 266
0445120 1270445120 3910445120 4620445120 2610445120 3890445120 078
0445120 3930445120 2770445120 2150445120 2620445120 2630445120 081
0445120 4470445120 3210445120 4150445120 3570445120 1100445120 292
0445120 2900445120 2250445120 1640445120 1560445120 4590445120 529
0445120 5270445120 3800445120 3790445120 0830445120 2500445120 060
0445120 1210445120 1220445120 2380445120 1230445120 0590445120 231
0445120 2550445120 2100445120 2360445120 1340445120 2890445120 242
0445120 183

Bränsleinsprutarnas läge skiljer sig åt för olika motorkonstruktioner men normalt är de monterade på motorhuvudet med en spets inuti motorns förbränningskammare.

Bränsleinsprutare är nödvändigheten av alla bilfordon nuförtiden eftersom-

  • Arbetsprincipen för förbränningsmotorer indikerar direkt att bättre kvalitet på bränsle-luftblandning bättre kommer att vara förbränningen som i sin tur ger högre motoreffektivitet, så vi behöver bränsleinsprutare som ger mycket bättre luft-bränsleblandningskvalitet än förgasare.
  • Den felaktiga luft-bränsleblandningen som tillhandahålls av förgasare lämnar olika oförbrända partiklar inuti förbränningskammaren i en förbränningsmotor, vilket leder till felaktig spridning av förbränningslågan på grund av vilket motorfel, känd som knackning eller detonation, äger rum, så för att undvika detta nästan alla fordon på vägen har idag antagit bränsleinsprutningsteknik.
  • Slöseri med bränsle i form av kol eller oförbrända partiklar inuti förbränningskammaren reflekterar direkt fordonets körsträcka, vilket inte är önskvärt, så för att undvika detta är det viktigt att använda bränsleinsprutningsteknik.
  • När det gäller förgasare är kontrollen av luft-bränsleblandningens kvalitet och timing (bränslemätning) inte exakt som i förgasare, justeringarna kan göras mekaniskt, men när det kommer till bränsleinsprutare på grund av dess smarta elektroniskt styrda enhet eller ecu höga precision bränslemätning kan uppnås.
  • Det har visat sig att inte bara körsträckan utan också prestandan för de bränsleinsprutade fordonen är bättre än för förgasade fordon.

Framstegen inom bränsleinsprutningsteknik gav upphov till olika bränsleinsprutningsarrangemang som gasspjällshusbränsleinsprutning, flerpunktsbränsleinsprutning, sekventiell bränsleinsprutning och direktinsprutning som kan användas enligt applikationen men när det kommer till typer av bränsleinsprutare då det är verkligen en tuff uppmaning att kategorisera dem.