Flygplansmotorer är en betydande källa till utsläpp av kväveoxider (NOx) och bidrar till luftföroreningar och miljöförstöring. Som ett resultat av detta har flygplanstillverkare utvecklat avancerad teknik för att minska utsläppen, inklusive användning av NOx-sensorer.

NOx-sensorer som används i flygplansmotorer fungerar på liknande sätt som de som används i andra förbränningskällor. De övervakar kontinuerligt nivåerna av NOx-utsläpp i avgaserna och skickar avläsningarna till motorns styrsystem. Motorns styrsystem justerar sedan bränsleinsprutningen, luft-till-bränsleförhållandet och andra förbränningsparametrar för att minska NOx-utsläppen.

En viktig utmaning för att utveckla NOx-sensorer för flygplansmotorer är behovet av att göra dem lätta, robusta och pålitliga, eftersom de måste fungera under extrema förhållanden med temperatur, tryck och vibrationer. Tillverkare har utvecklat NOx-sensorer med hjälp av avancerade material och teknik som keramik, tunna filmer och ytplasmonresonans.

Användningen av NOx-sensorer i flygplansmotorer blir alltmer obligatorisk, eftersom regleringar kräver att flygplanstillverkare uppfyller stränga utsläppsnormer. Dessa sensorer gör det möjligt för flygplanstillverkare att säkerställa att deras motorer följer dessa regler och minskar miljöpåverkan från flygresor.