En Deutz NOx-sensor är en typ av sensor som används i Deutz dieselmotorer för att övervaka koncentrationen av kväveoxider (NOx) i motorns avgaser. Sensorn fungerar genom att mäta de elektriska egenskaperna hos avgaserna, som förändras i närvaro av NOx och andra föroreningar.

NOx-sensorn är en viktig komponent i Deutz-motorer, eftersom den hjälper till att säkerställa att motorn är kompatibel med emissionsföreskrifterna och arbetar med högsta effektivitet. När NOx-sensorn upptäcker en för hög nivå av NOx i avgaserna skickar den en signal till motorns styrmodul, som justerar motorns luft-bränsleförhållande för att optimera förbränningen och minska utsläppen.

Den specifika typen av NOx-sensor som används i Deutz-motorer kan variera beroende på modell och år på motorn. Det är viktigt att använda lämplig sensor för motorn i fråga, eftersom inte alla sensorer är kompatibla med alla motorer.

Regelbundet underhåll och byte av NOx-sensorn vid behov är viktigt för att säkerställa att motorn fungerar effektivt och uppfyller emissionsnormerna. Om sensorn inte fungerar korrekt kan det leda till minskad bränsleeffektivitet och ökade utsläpp, samt potentiella skador på motorn över tid.