Vi introducerar NOx-sensorn, en banbrytande teknologi designad för att övervaka nivån av kväveoxider i en mängd olika miljöer, inklusive industrianläggningar, fordon och kraftgeneratorer. Med hjälp av avancerad avkänningsteknik mäter och rapporterar NOx-sensorn förekomsten av skadliga gaser som bidrar till dålig luftkvalitet och miljöföroreningar.

Med sina exakta och kontinuerliga övervakningsmöjligheter ger NOx-sensorn användare realtidsdata om nivåerna av kväveoxider i deras miljö, vilket möjliggör snabb detektering och ingripande för att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten. Oavsett om du är en företagsägare som vill uppfylla lagstadgade krav, eller en individ som är engagerad i att minska ditt koldioxidavtryck, är NOx-sensorn ett avgörande verktyg i kampen mot föroreningar och klimatförändringar.

NOx avser kväveoxider, som är en grupp mycket reaktiva gaser som inkluderar kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Dessa gaser släpps främst ut i atmosfären genom förbränning av fossila bränslen och är stora bidragsgivare till luftföroreningar och miljöförstöring.

Principerna för NOx-reduktion innebär att minimera bildningen av kväveoxider under förbränningsprocessen genom användning av avancerad förbränningsteknik, bränslekvalitetskontroll och avgasefterbehandlingssystem som SCR (Selective Catalytic Reduction), som omvandlar NOx till kväve och vatten.

Huvudfunktionerna hos NOx-sensorer är att kontinuerligt övervaka nivån av kväveoxider i avgaserna från dieselmotorer, gasturbiner och andra förbränningskällor. NOx-sensorn mäter syrekoncentrationen före och efter katalysatorn och beräknar koncentrationen av NOx i avgaserna. Denna information vidarebefordras sedan till motorns styrsystem eller andra övervakningssystem, som kan justera bränsleinsprutning, luft-till-bränsle-förhållande och andra förbränningsparametrar för att minska NOx-utsläppen.

Sammantaget är principerna och huvudfunktionerna för NOx-reduktion och övervakning avgörande för att minska kväveoxidernas skadliga effekter på miljön och människors hälsa och för att möta allt strängare utsläppsbestämmelser.

SHR Nox-sensor

Caterpillar CAT Nox-sensor

GM Nox-sensor

Audi VW Nox Sensor

Dodge Ram Nox-sensor

Cummins Nox-sensor

Hino Nox-sensor

Mercedes Benz Nox-sensor

BMW Nox-sensor

Scania Nox-sensor

Fiat Iveco Nox-sensor