En Kubota NOx-sensor är en typ av sensor som används i Kubota-motorer för att övervaka och mäta nivån av kväveoxidutsläpp (NOx) i avgaserna. Dessa sensorer spelar en avgörande roll för att säkerställa att Kubotas motorer uppfyller miljökraven för avgasutsläpp.

Kubota NOx-sensorer fungerar genom att detektera koncentrationen av NOx i avgaserna. Denna information skickas sedan till motorkontrollmodulen (ECM), som använder data för att reglera bränsleinsprutningen, luftintaget och andra motorparametrar för att hålla utsläppen inom acceptabla gränser.

Det specifika OEM-artikelnumret för Kubota NOx-sensorer kan variera beroende på motormodell och år. Några exempel på Kubota NOx-sensorns artikelnummer är dock:

  • – Artikelnummer 1J860-8911-0 för Kubota D1105-motorn.
  • – Artikelnummer 1A021-85510 för Kubota V3800-motorn.

Kubota NOx-sensorer är designade för att vara hållbara och pålitliga, klara av de tuffa förhållanden som finns i tunga applikationer som bygg-, jordbruks- och marinindustrier.