MAN Truck & Bus är en ledande global tillverkare av tunga lastbilar, bussar och motorer. I sina dieselmotorer använder MAN NOx-sensorer (kväveoxider) för att övervaka och kontrollera utsläppen av skadliga kväveoxider. Dessa sensorer är nödvändiga för att uppfylla strikta emissionsbestämmelser och säkerställa optimal motorprestanda.

Huvudfunktionen hos MAN NOx-sensorn är att mäta koncentrationen av kväveoxider i avgaserna. Det är en nyckelkomponent i det selektiva katalytiska reduktionssystemet (SCR), som minskar NOx-utsläppen genom att injicera en ureabaserad lösning (Diesel Exhaust Fluid eller DEF) i avgasströmmen. NOx-sensorn ger realtidsdata om NOx-nivåer till motorstyrenheten (ECU), vilket gör att den kan justera mängden DEF som injiceras för att uppnå önskad minskning av NOx-utsläppen.

MAN Original Equipment (OE) NOx-sensorer är designade och tillverkade för att uppfylla de specifika kraven för MAN-motorer. Dessa sensorer är byggda för att ge korrekta och tillförlitliga mätningar, vilket säkerställer optimal motorprestanda och överensstämmelse med utsläppsbestämmelser.

Sammanfattningsvis är MAN NOx-sensorns huvudfunktioner:

 1. Mät koncentrationen av NOx i avgaserna.
 2. Ge realtidsdata till ECU:n för optimal DEF-injektion.
 3. Se till att strikta emissionsbestämmelser följs.
 4. Bibehåll optimal motorprestanda.

Här är några MAN NOx-sensor OE-nummer, tillsammans med de modeller de är kompatibla med:

 • 1. 51.11615-0194 – MAN-modeller TGL, TGM, TGS, TGX och S2000 
 • 2. 51.11615-0217 – MAN-modeller TGL, TGM, TGS, TGX och S2000 
 • 3. 51.11615-0328 – MAN-modeller TGS, TGX, TGM och TGL 
 • 4. 51.11615-0500 – MAN-modeller TGL, TGM, TGS, TGX och S2000 
 • 5. 51.11615-0318 – MAN-modeller TGS, TGX, TGM och TGL 
 • 6. 51.11615-0427 – MAN-modeller TGS, TGX och TGM 
 • 7. 51.11615-0426 – MAN-modeller TGS, TGX och TGM 
 • 8. 51.11615-0233 – MAN-modeller TGS och TGX 
 • 9. 51.11615-0195 – MAN-modeller TGS och TGX
 • 10. 51.11615-0196 – MAN-modeller TGL, TGM, TGS, TGX och S2000
 • 11. 51.11615-0378 – MAN-modeller TGL, TGM, TGS och TGX
 • 12. 51.11615-0327 – MAN-modeller TGS och TGX
 • 13. 51.11615-0501 – MAN-modeller TGL, TGM, TGS, TGX och S2000
 • 14. 81.25902-0049 – MAN-modeller TGS och TGX
 • 15. 51.11615-0316 – MAN-modeller TGS och TGX
 • 16. 51.11615-0324 – MAN-modeller TGM, TGL, TGS och TGX
 • 17. 81.25902-0053 – MAN-modeller TGM, TGL, TGS och TGX
 • 18. 51.11615-0356 – MAN-modeller TGS och TGX
 • 19. 51.11615-0290 – MAN-modeller TGA och TGX
 • 20. 81.25902-0047 – MAN modellerna TGM och TGL
 • 21. 81.25902-0039 – MAN-modeller TGM och TGL
 • 22. 81.25902-0037 – MAN modellerna TGM och TGL
 • 23. 81.25902-0033 – MAN-modeller TGA och TGX
 • 24. 81.25902-0020 – MAN-modeller TGA och TGX
 • 25. 51.11615-0275 – MAN-modeller TGA och TGX
 • 26. 81.25902-0064 – MAN-modeller TGM, TGL, TGS och TGX
 • 27. 51.11615-0291 – MAN-modeller TGA och TGX