DEF ureainjektor

DEF ureainjektor

Diesel Exhaust Fluid (DEF) Injector T401183 är en nyckelkomponent i SCR (Selective Catalytic Reduction) efterbehandlingssystem som används för att behandla avgaser nedströms motorn. Injektorn används för att spruta in små mängder dieselavgasvätska (DEF) i avgaserna uppströms om en katalysator, där den förångas och sönderdelas för att bilda ammoniak och koldioxid. Ammoniaken (NH3) är den önskade föreningen som tillsammans med SCR-katalysatorn omvandlar NOx till ofarligt kväve (N2) och vatten (H2O). Syftet med SCR-systemet är att minska nivåerna av NOx (kväveoxider som släpps ut från motorer) som är skadliga för vår hälsa och miljön.

De sätt vi lär oss genom lek