En CAT NOx-sensor är en typ av sensor som mäter mängden kväveoxid (NOx) i avgaserna från en dieselmotor. NOx är en skadlig förorening som kan bidra till smog och surt regn. CAT NOx-sensorer används för att minska NOx-utsläppen från dieselmotorer.

CAT NOx-sensorer fungerar genom att mäta det elektriska motståndet hos ett halvledarmaterial som utsätts för avgaserna. Materialets elektriska resistans ändras beroende på mängden NOx i avgaserna. CAT NOx-sensorn skickar denna information till motorns dator, som sedan kan justera motorns bränsle- och luftblandning för att minska NOx-utsläppen.

CAT NOx-sensorer är en viktig del av dieselutsläppskontrollsystem. De hjälper till att minska mängden NOx som släpps ut i atmosfären, vilket kan förbättra luftkvaliteten och minska risken för hälsoproblem.

Här är några av fördelarna med att använda en CAT NOx-sensor:

  • Minskar NOx-utsläpp från dieselmotorer
  • Hjälper till att förbättra luftkvaliteten
  • Minskar risken för hälsoproblem
  • Kan hjälpa till att förlänga motorns livslängd
  • Kan spara pengar på bränslekostnader
  • Bosch: 0 258 017 131, 0 258 017 132, 0 258 017 133
  • Denso: 234-907-004, 234-907-005, 234-907-006
  • Kontinental: A3C01067600-609, A3C01067600-610, A3C01067600-611
  • Siemens: 5WK96681Z, 5WK96682Z, 5WK96683Z
  • Delphi: DF139, DF140, DF141

Detta är bara några av de många olika CAT NOx-sensorns OE-nummer som finns tillgängliga. När du väljer en CAT NOx-sensor är det viktigt att se till att artikelnumret är kompatibelt med ditt fordon. Du kan hitta rätt artikelnummer för ditt fordon genom att konsultera din instruktionsbok eller genom att kontakta din lokala återförsäljare.