Mässing Koppar

Bränslenivåsensor

Kopparnivåsensorer kan användas i olika applikationer inklusive bränslenivåsensorer, BTMS (Battery Thermal Management System) och nivådetektering av oljetråg. Koppar är ett mångsidigt material som kan användas i olika avkänningsapplikationer, inklusive nivåavkänning. Kopparnivåsensorer fungerar genom att använda kopparns elektriska ledningsförmåga för att upptäcka förändringar i vätskenivån.

I applikationer för bränslenivåavkänning kan kopparnivåsensorer användas för att detektera mängden bränsle i en tank. När bränslenivån stiger eller sjunker ändras kopparns elektriska ledningsförmåga, vilket kan detekteras och användas för att bestämma bränslenivån.

I BTMS-tillämpningar kan kopparnivåsensorer användas för att övervaka temperaturen och nivån på vätskorna i batteripaketet. Denna information kan användas för att säkerställa att batteripaketet fungerar säkert och effektivt.

I applikationer för nivådetektering av oljetråg kan kopparnivåsensorer användas för att detektera oljenivån i en motors oljetråg. Denna information kan användas för att säkerställa att motorn är ordentligt smord och fungerar effektivt.

Sammantaget kan kopparnivåsensorer vara en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för olika nivåavkänningsapplikationer.

Anpassade kopparnivågivare finns tillgängliga.

bränslenivåsensor
KOPPAR

Rostfritt stål SUS304 SUS316

Bränslenivåsensor

Medan sensorer för bränslenivån i rostfritt stål kan användas i diesel-, bensin- och AdBlue-tankar, kan utgångstypen, avkänningstekniken och tillämpningarna variera.

Utgångstyper för bränslenivåsensorer i rostfritt stål kan inkludera motstånd, ström och spänning, beroende på den specifika sensorn och dess avsedda användning. Dessa sensorer kan användas i en mängd olika fordon och maskiner, inklusive generatorer, lastbilar, bussar och entreprenadutrustning.

Medan vissa bränslenivåsensorer i rostfritt stål kan använda reed-omkopplare som avkänningsteknik, inkluderar andra alternativ ultraljuds-, kapacitiv- och resistiv avkänningsteknik. Valet av avkänningsteknik kan bero på faktorer som typen av vätska som mäts, tankstorleken och den noggrannhet som krävs.

Generellt är bränslenivåsensorer i rostfritt stål utformade för att vara hållbara och långvariga, med motståndskraft mot korrosion och exponering för starka kemikalier. De kan tillhandahålla exakta och tillförlitliga mätningar av vätskenivåer i tankar, vilket gör det möjligt för operatörer att övervaka och hantera bränsleförbrukningen.

Generellt sett är bränslenivåsensorer i rostfritt stål en mångsidig och viktig komponent i många fordon och maskiner, och kan spela en avgörande roll för att optimera prestanda och minimera stilleståndstider.

Anpassade rostfria sensorer finns tillgängliga.

bränslenivågivare i rostfritt stål