NOx-sensorer används i stor utsträckning i kraftverk för att övervaka och kontrollera kväveoxidutsläpp, som är en stor bidragande orsak till luftföroreningar och miljöskador. I kraftverk används NOx-sensorer vanligtvis i gasturbiner, dieselmotorer och koleldade pannor.

NOx-sensorerna som används i kraftverk fungerar på liknande sätt som de som används i andra förbränningskällor. De övervakar kontinuerligt nivåerna av NOx-utsläpp i rökgasen och skickar avläsningarna till anläggningens styrsystem. Styrsystemet justerar sedan förbränningsprocessen, såsom bränsleinsprutning, luft-till-bränsleförhållande och andra faktorer, för att minimera NOx-utsläpp.

I kraftverk måste NOx-sensorer fungera under tuffa miljöförhållanden, såsom höga temperaturer och korrosiva gaser. För att möta dessa utmaningar har tillverkare utvecklat avancerade NOx-sensorer med material och teknologi som är lämpliga för kraftverkstillämpningar. Till exempel använder vissa NOx-sensorer keramiska material som tål höga temperaturer och extrema förhållanden.

Användningen av NOx-sensorer i kraftverk har blivit allt viktigare på grund av stränga miljöbestämmelser och emissionsnormer. Genom att övervaka NOx-utsläpp och optimera förbränningsprocesser kan kraftverk uppnå regelefterlevnad och minska miljöpåverkan från sin verksamhet.