NOx-sensorer bruges i vid udstrækning i kraftværker til at overvåge og kontrollere nitrogenoxidemissioner, som er en væsentlig bidragyder til luftforurening og miljøskader. I kraftværker bruges NOx-sensorer almindeligvis i gasturbiner, dieselmotorer og kulfyrede kedler.

NOx-sensorerne, der bruges i kraftværker, fungerer på samme måde som dem, der bruges i andre forbrændingskilder. De overvåger løbende niveauerne af NOx-emissioner i røggassen og sender aflæsningerne til anlæggets kontrolsystem. Kontrolsystemet justerer derefter forbrændingsprocessen, såsom brændstofindsprøjtning, luft-til-brændstof-forhold og andre faktorer, for at minimere NOx-emissioner.

I kraftværker skal NOx-sensorer fungere under barske miljøforhold, såsom høje temperaturer og ætsende gasser. For at imødekomme disse udfordringer har producenter udviklet avancerede NOx-sensorer ved hjælp af materialer og teknologi, der er velegnede til kraftværksapplikationer. For eksempel bruger nogle NOx-sensorer keramiske materialer, der kan modstå høje temperaturer og ekstreme forhold.

Brugen af NOx-sensorer i kraftværker er blevet stadig vigtigere på grund af strenge miljøbestemmelser og emissionsstandarder. Ved at overvåge NOx-emissioner og optimere forbrændingsprocesser kan kraftværker opnå overholdelse af regler og reducere miljøbelastningen af deres drift.