Senzory NOx jsou široce používány v elektrárnách k monitorování a kontrole emisí oxidů dusíku, které se významně podílejí na znečišťování ovzduší a poškozování životního prostředí. V elektrárnách se senzory NOx běžně používají v plynových turbínách, dieselových motorech a kotlích na uhlí.

Senzory NOx používané v elektrárnách fungují podobně jako senzory používané v jiných spalovacích zdrojích. Nepřetržitě monitorují úrovně emisí NOx ve spalinách a zasílají naměřené hodnoty do řídicího systému závodu. Řídicí systém pak upravuje spalovací proces, jako je vstřikování paliva, poměr vzduchu a paliva a další faktory, aby se minimalizovaly emise NOx.

V elektrárnách musí senzory NOx pracovat v drsných podmínkách prostředí, jako jsou vysoké teploty a korozivní plyny. Pro splnění těchto výzev vyvinuli výrobci pokročilé senzory NOx využívající materiály a technologie, které jsou vhodné pro aplikace v elektrárnách. Například některé senzory NOx používají keramické materiály, které vydrží vysoké teploty a extrémní podmínky.

Použití senzorů NOx v elektrárnách nabývá na významu kvůli přísným ekologickým předpisům a emisním normám. Monitorováním emisí NOx a optimalizací spalovacích procesů mohou elektrárny dosáhnout souladu s předpisy a snížit dopad jejich provozu na životní prostředí.