NOx-antureita käytetään laajalti voimalaitoksissa typen oksidipäästöjen tarkkailuun ja hallintaan, sillä ne ovat suuri ilmansaasteiden ja ympäristövahinkojen aiheuttaja. Voimalaitoksissa NOx-antureita käytetään yleisesti kaasuturbiineissa, dieselmoottoreissa ja hiilikattiloissa.

Voimalaitoksissa käytettävät NOx-anturit toimivat samalla tavalla kuin muissa polttolähteissä. Ne valvovat jatkuvasti savukaasujen NOx-päästöjä ja lähettävät lukemat laitoksen ohjausjärjestelmään. Ohjausjärjestelmä säätää sitten palamisprosessia, kuten polttoaineen ruiskutusta, ilma-polttoainesuhdetta ja muita tekijöitä NOx-päästöjen minimoimiseksi.

Voimalaitoksissa NOx-anturien on toimittava ankarissa ympäristöolosuhteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa ja syövyttävissä kaasuissa. Vastatakseen näihin haasteisiin valmistajat ovat kehittäneet edistyksellisiä NOx-antureita voimalaitossovelluksiin sopivista materiaaleista ja teknologiasta. Esimerkiksi joissakin NOx-antureissa käytetään keraamisia materiaaleja, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja äärimmäisiä olosuhteita.

NOx-anturien käyttö voimalaitoksissa on noussut yhä tärkeämmäksi tiukkojen ympäristömääräysten ja päästöstandardien vuoksi. NOx-päästöjä tarkkailemalla ja polttoprosesseja optimoimalla voimalaitokset voivat saavuttaa säädöstenmukaisuuden ja vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia.