Toyota NOx-sensor

Toyota är ett ledande bilmärke som är känt för att producera högkvalitativa fordon som är både pålitliga och effektiva. En av nyckelkomponenterna i Toyotas avgaskontrollsystem är NOx-sensorn, som är designad för att mäta mängden kväveoxid (NOx) som släpps ut av fordonet. Här är en artikel...

Renault NOx-sensor

Renault är ett populärt bilmärke som är känt för att producera högkvalitativa bilar som är både pålitliga och effektiva. En av nyckelfunktionerna som gör att Renaults bilar sticker ut är deras avancerade avgaskontrollsystem, som hjälper till att minska deras fordons påverkan på miljön. En viktig komponent i dessa system är...

PSA NOx-sensor

PSA NOx-sensor är en komponent i fordonets avgaskontrollsystem som ansvarar för att mäta nivån av kväveoxider (NOx) i avgaserna. NOx är en skadlig förorening som genereras när bränsle förbränns vid höga temperaturer, till exempel i förbränningsmotorer. Sensorn hjälper till att övervaka och minska...

Cummins NOx-sensor

Cummins NOx-sensorer är en typ av sensor som används i dieselmotorer för att mäta nivåerna av kväveoxider (NOx) som släpps ut av motorn. Dessa sensorer är en del av emissionskontrollsystemet och är avgörande för att säkerställa att dieselmotorer uppfyller emissionsstandarder som fastställts av tillsynsorgan. NOx-sensorer fungerar genom att mäta koncentrationen...

Nivåövervakningssensorer CLS 40/45 för tunga applikationer

Nivåövervakningssensorer CLS 40/45 Multiswitchsensorer CLS 40/45 CLS 20/25, 40/45, 50/55 Funktionsprincipen för nivåövervakningssensorn är baserad på den kapacitiva principen. Den utnyttjar förändringen i kapacitans som uppstår när en elektrod omgiven av luft sänks ned i ett flytande medium. Denna förändring i kapacitans vid elektroden på...

Järnsensor FP3000

FP3000-sensorn är en typ av beröringsfri sensor som använder en intern reed-omkopplare för att detektera närvaron av magnetiska fält. Sensorn är konstruerad av glasfylld nylonplast, vilket ger både styrka och motståndskraft mot korrosion. Detta gör sensorn lämplig för användning i robusta applikationer där den kan utsättas för hårda...