Porucha snímače NOx a jak ji řešit

Senzor NOx ve vašem vozidle hraje klíčovou roli při snižování škodlivých emisí a zajištění efektivního provozu vašeho vozidla. Nicméně, stejně jako jakákoli jiná součást ve vašem vozidle, může senzor NOx časem selhat. V tomto článku budeme diskutovat o běžném výskytu selhání snímače NOx, chybových kódech a o tom, jak problém vyřešit….

Toyota NOx senzor

Toyota je přední automobilová značka, která je známá výrobou vysoce kvalitních vozidel, která jsou spolehlivá a efektivní. Jednou z klíčových součástí systému řízení emisí Toyota je snímač NOx, který je navržený k měření množství oxidů dusíku (NOx), které vozidlo vypouští. Zde je článek…

Renault NOx senzor

Renault je oblíbená automobilová značka, která je známá výrobou vysoce kvalitních vozů, které jsou spolehlivé a efektivní. Jednou z klíčových vlastností, díky kterým vozy Renault vyčnívají, jsou jejich pokročilé systémy kontroly emisí, které pomáhají snižovat dopad jejich vozidel na životní prostředí. Důležitou součástí těchto systémů je…

Senzor PSA NOx

Snímač PSA NOx je součástí systému řízení emisí vozidla, který je zodpovědný za měření úrovně oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech. NOx je škodlivá znečišťující látka, která vzniká při spalování paliva při vysokých teplotách, například ve spalovacích motorech. Senzor pomáhá monitorovat a snižovat…

Cummins čidlo NOx

Senzory Cummins NOx jsou typem senzoru používaného ve vznětových motorech k měření úrovní oxidů dusíku (NOx) emitovaných motorem. Tyto senzory jsou součástí systému regulace emisí a jsou zásadní pro zajištění toho, aby dieselové motory splňovaly emisní normy stanovené regulačními orgány. Senzory NOx fungují tak, že měří koncentraci…

Snímače hladiny CLS 40/45 pro náročné aplikace

Snímače hlídání hladiny CLS 40/45 Multiswitchové snímače CLS 40/45 CLS 20/25, 40/45, 50/55 Princip činnosti snímače hlídání hladiny je založen na kapacitním principu. Využívá změny kapacity, ke které dochází, když je elektroda obklopená vzduchem ponořena do kapalného média. Tato změna kapacity na elektrodě…

Ferrous Sensor FP3000

Senzor FP3000 je typ bezkontaktního senzoru, který využívá vnitřní jazýčkový spínač k detekci přítomnosti magnetických polí. Senzor je vyroben z nylonového plastu plněného sklem, který poskytuje pevnost a odolnost proti korozi. Díky tomu je snímač vhodný pro použití v náročných aplikacích, kde může být vystaven drsným…