|

Hitta NOx-sensorfel

Precis som alla andra bildelar, misslyckas även NOx-sensorerna, och du måste fixa eller byta ut dem för att återställa din bil till ett korrekt fungerande skick. Lyckligtvis, när sensorerna misslyckas, ger de flera symptom som inkluderar: Motorns varningslampor tänds. Även om NOx-sensorn inte är monterad på motorrummet, är dess fel...

|

Smart Nox-sensor

En dieselfordonsdel med högt misslyckande krävs för utsläppsbestämmelser. Inledning Nox-sensor, fullständigt namn är kväveoxidsensor, som används för att detektera nivån av kväveoxid som släpps ut av dieselfordon, för att säkerställa efterlevnad av utsläppsbestämmelser. De flesta motorer har två Nox-sensorer: en uppströms- och nedströmssensor. Som strikt Nox-reglering, exakt Nox...

|

Nox-sensorfunktion

NOx-sensorer för fordon är främst av amperometrisk typ, med två eller tre elektrokemiska celler i angränsande kammare. Den första cellen pumpar elektrokemiskt ut O 2 ur provet så att den inte stör NOx-mätningen i den andra cellen. Kommersiella sensorer, tillgängliga från flera leverantörer, används för kontroll av NOx...