Mikä on NOx-anturi?

NOx-Sensor on erillinen, monitoiminen anturi, joka mittaa NOx-pitoisuuden ja ilman/polttoaineen suhteen pakokaasussa. Anturijärjestelmä käsittää keraamisen NOx-anturin, joka on yhdistetty mikroprosessoriin. Kommunikoimalla ajoneuvon moottorinhallinnan kanssa järjestelmä varmistaa moottorin tärkeimpien parametrien, kuten pakokaasujen kierrätyksen, polttoaine-ilmasuhteen ja SCR:n…

|

Mitä tapahtuu, kun NOx ei toimi

kun NOx-anturi ei toimi, kojelaudassa näkyy monia virheitä, ajoneuvo ei voi toimia hyvin, Nox-anturi on osa SCR-järjestelmää, joten löydät myös SCR-järjestelmän vian. Näihin vikoihin kuuluvat lisääntynyt polttoaineen kulutus, epävakaa ja epäsäännöllinen tyhjäkäynti, kaikki nämä ovat merkkejä siitä, että Nox-anturi voisi...

|

Älykäs Nox-anturi

Päästömääräysten edellyttämä korkean vikaantumisasteen dieselautojen osa. Johdanto Nox-anturi, täydellinen nimi on typenoksidianturi, jota käytetään havaitsemaan dieselajoneuvojen päästämien typenoksidien taso, jotta voidaan varmistaa päästömääräysten noudattaminen. Useimmissa moottoreissa on kaksi Nox-anturia: ylävirran ja alavirran anturi. Koska tiukat typen oksidimääräykset edellyttävät tarkkaa typen oksidien...

|

Nox-anturin toiminto

Autojen NOx-anturit ovat pääasiassa amperometrisiä, ja niissä on kaksi tai kolme sähkökemiallista kennoa vierekkäisissä kammioissa. Ensimmäinen kenno pumppaa sähkökemiallisesti 02:ta näytteestä, jotta se ei häiritse NOx-mittausta toisessa kennossa. Kaupallisia antureita, joita on saatavana useilta toimittajilta, käytetään NOx-säätöön…