CR-systemen vereisen niveaudetectiemogelijkheden

SCR-systemen hebben een paradigmaverschuiving gecreëerd voor de bediening van voertuigen. Simpel gezegd, de manier waarop voertuigen niet kunnen functioneren wanneer hun brandstoftanks leeg zijn, is dezelfde manier waarop ze ook niet kunnen functioneren wanneer hun Adblue-tanks leeg zijn.

Het vermogen om de aan- of afwezigheid van AdBlue in de opslagtank te detecteren is daarom van cruciaal belang voor de prestaties van het SCR-systeem en om naleving te garanderen.

AdBlue-niveausensoren nemen elk giswerk weg. Deze sensoren bepalen het vloeistofpeil in de tank en geven de informatie door aan de regeleenheid. Afhankelijk van de ingang, de besturingseenheid:

  • zorgt ervoor dat het voertuig normaal kan werken,
  • een waarschuwingsbericht terugstuurt naar de bestuurder in een visuele (meter) of hoorbare waarschuwing, of
  • beperkt de prestaties van het voertuig, waardoor de werking afslaat of de productiviteit afneemt totdat de AdBlue-tank is bijgevuld.

Aangezien het AdBlue-verbruik in zware voertuigen ongeveer 3-5% van het totale brandstofverbruik bedraagt, is een eenvoudige richtlijn voor gebruikers om hun AdBlue-tank bij te vullen wanneer de dieseltank wordt gevuld. En waar geen AdBlue-tankstations zijn, is het aan te raden om een navulcontainer mee te nemen.

AdBlue-niveausensor