Introduktion:
Ford NOx-sensorer är en typ av sensor som används i Ford-fordon för att mäta nivåerna av kväveoxidutsläpp (NOx) i fordonets avgassystem. Dessa sensorer spelar en viktig roll för att övervaka fordonets utsläpp och se till att de uppfyller myndighetskrav.

Fungera:
Fords NOx-sensor fungerar genom att mäta nivåerna av NOx i fordonets avgaser. Den gör detta genom att använda en kemisk reaktion mellan NOx och ett sensorelement i sensorn. Sensorn skickar sedan en signal till fordonets motorstyrningsmodul (ECM) som indikerar nivån av NOx i avgaserna.

OE nummer lista:
OE-numret (original utrustning) för Ford NOx-sensorer kan variera beroende på fordonets specifika märke och modell. Här är några vanliga OE-nummer för Ford NOx-sensorer:

  • 2382101
  • HC3A-5L248-CB
  • JK21-5L248-AG
  • JK21-5L248-AF
  • JK21-5L248-AC
  • LK21-5E145-AA1


Det är viktigt att notera att dessa OE-nummer kanske inte är tillämpliga på alla Ford-fordon, och det är alltid bäst att konsultera fordonets instruktionsbok eller en betrodd mekaniker för att säkerställa att rätt del används.

Felkodsintroduktion:
Om det finns ett problem med Ford NOx-sensorn kan det utlösa en felkod i fordonets ECM. Här är några vanliga felkoder relaterade till Ford NOx-sensorer:

P2201: Denna kod indikerar att det finns ett problem med NOx-sensorkretsen eller signalen.
P2202: Denna kod indikerar att NOx-sensorkretsen är låg.
P2203: Denna kod indikerar att NOx-sensorkretsen är hög.
Om någon av dessa felkoder upptäcks är det viktigt att få fordonet inspekterat av en kvalificerad mekaniker för att fastställa grundorsaken till problemet och göra nödvändiga reparationer.

Liknande inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *