Scania är en ledande global tillverkare av tunga lastbilar, bussar och motorer. I sina dieselmotorer använder Scania NOx-sensorer (kväveoxider) för att övervaka och kontrollera utsläppen av skadliga kväveoxider. Dessa sensorer är nödvändiga för att uppfylla strikta emissionsbestämmelser och säkerställa optimal motorprestanda.

Scania NOx-sensorns huvudfunktion är att mäta koncentrationen av kväveoxider i avgaserna. Det är en nyckelkomponent i det selektiva katalytiska reduktionssystemet (SCR), som minskar NOx-utsläppen genom att injicera en ureabaserad lösning (Diesel Exhaust Fluid eller DEF) i avgasströmmen. NOx-sensorn ger realtidsdata om NOx-nivåer till motorstyrenheten (ECU), vilket gör att den kan justera mängden DEF som injiceras för att uppnå önskad minskning av NOx-utsläppen.

Scania Original Equipment (OE) NOx-sensorer är designade och tillverkade för att uppfylla de specifika kraven för Scania-motorer. Dessa sensorer är byggda för att ge korrekta och tillförlitliga mätningar, vilket säkerställer optimal motorprestanda och överensstämmelse med utsläppsbestämmelser.

Sammanfattningsvis är Scania NOx-sensorns huvudfunktioner:

 1. Mät koncentrationen av NOx i avgaserna.
 2. Ge realtidsdata till ECU:n för optimal DEF-injektion.
 3. Se till att strikta emissionsbestämmelser följs.
 4. Bibehåll optimal motorprestanda.

Här är en lista över några NOx-sensorer för Scania Original Equipment (OE), deras motsvarande artikelnummer och de motormodeller de vanligtvis används i. Observera att detta inte är en uttömmande lista och den specifika NOx-sensor som krävs för din Scania-motor kan variera beroende på modell och år.

 1. 2296794 – NOx-sensor (Pre-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania DC09, DC13 och DC16 motorer
 2. 2296795 – NOx-sensor (Post-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania DC09, DC13 och DC16 motorer
 3. 1863324 – NOx-sensor (Pre-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 5-motorer
 4. 1863325 – NOx-sensor (Post-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 5-motorer
 5. 1920769 – NOx-sensor (Pre-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 6-motorer
 6. 1920770 – NOx-sensor (Post-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 6-motorer
 1. 1933207 – NOx-sensor (Pre-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 6-motorer
 2. 1933208 – NOx-sensor (Post-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 6-motorer
 3. 2146759 – NOx-sensor (Pre-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 6-motorer
 4. 2146760 – NOx-sensor (Post-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 6-motorer
 5. 2410422 – NOx-sensor (Pre-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 6-motorer
 6. 2410423 – NOx-sensor (Post-SCR)
  • Används vanligtvis i: Scania P-, G-, R- och T-lastbilar med Euro 6-motorer

För att säkerställa att du får rätt NOx-sensor för din specifika Scania-motor, kontakta din Scania-återförsäljare eller se din motors reservdelskatalog. De kommer att ha den mest uppdaterade informationen om kompatibiliteten hos NOx-sensorer med motormodeller och kan ge dig lämpliga artikelnummer för dina specifika behov.