Scania je přední světový výrobce těžkých nákladních vozidel, autobusů a motorů. Scania ve svých vznětových motorech používá senzory NOx (Nitrogen Oxides) ke sledování a kontrole emisí škodlivých oxidů dusíku. Tyto senzory jsou nezbytné pro splnění přísných emisních předpisů a zajištění optimálního výkonu motoru.

Hlavní funkcí snímače Scania NOx je měření koncentrace oxidů dusíku ve výfukových plynech. Je klíčovou součástí systému selektivní katalytické redukce (SCR), který snižuje emise NOx vstřikováním roztoku na bázi močoviny (Diesel Exhaust Fluid neboli DEF) do proudu výfukových plynů. Snímač NOx poskytuje v reálném čase údaje o úrovních NOx do řídicí jednotky motoru (ECU), což jí umožňuje upravit množství vstřikovaného DEF tak, aby bylo dosaženo požadovaného snížení emisí NOx.

Senzory Scania Original Equipment (OE) NOx jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly specifické požadavky motorů Scania. Tyto senzory jsou konstruovány tak, aby poskytovaly přesná a spolehlivá měření a zajišťovaly optimální výkon motoru a soulad s emisními předpisy.

Stručně řečeno, hlavní funkce snímače Scania NOx jsou:

 1. Změřte koncentraci NOx ve výfukových plynech.
 2. Poskytněte ECU data v reálném čase pro optimální vstřikování DEF.
 3. Zajistěte dodržování přísných emisních předpisů.
 4. Udržujte optimální výkon motoru.

Zde je seznam některých snímačů NOx Scania Original Equipment (OE), jejich odpovídajících čísel dílů a modelů motorů, ve kterých se běžně používají. Upozorňujeme, že toto není vyčerpávající seznam a konkrétní snímač NOx požadovaný pro váš motor Scania se může lišit v závislosti na modelu a roku.

 1. 2296794 – Senzor NOx (Pre-SCR)
  • Běžně se používá v: motorech Scania DC09, DC13 a DC16
 2. 2296795 – Senzor NOx (Post-SCR)
  • Běžně se používá v: motorech Scania DC09, DC13 a DC16
 3. 1863324 – Senzor NOx (Pre-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 5
 4. 1863325 – Senzor NOx (Post-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 5
 5. 1920769 – Senzor NOx (Pre-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 6
 6. 1920770 – snímač NOx (Post-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 6
 1. 1933207 – Senzor NOx (Pre-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 6
 2. 1933208 – Senzor NOx (Post-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 6
 3. 2146759 – Senzor NOx (Pre-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 6
 4. 2146760 – Senzor NOx (Post-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 6
 5. 2410422 – Senzor NOx (Pre-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 6
 6. 2410423 – Senzor NOx (Post-SCR)
  • Běžně se používá v: nákladních vozidlech Scania řady P, G, R a T s motory Euro 6

Abyste zajistili, že získáte správný snímač NOx pro váš konkrétní motor Scania, obraťte se na svého prodejce Scania nebo nahlédněte do katalogu dílů vašeho motoru. Budou mít nejaktuálnější informace o kompatibilitě snímačů NOx s modely motorů a mohou vám poskytnout příslušná čísla dílů pro vaše specifické potřeby.