DEF Urea Injektor

DEF Urea Injektor

Diesel Exhaust Fluid (DEF) Injector T401183 er en nøglekomponent i SCR (Selective Catalytic Reduction) efterbehandlingssystemet, der bruges til at behandle udstødningsgas nedstrøms for motoren. Injektoren bruges til at sprøjte små mængder dieseludstødningsvæske (DEF) ind i udstødningen opstrøms for en katalysator, hvor den fordamper og nedbrydes til dannelse af ammoniak og kuldioxid. Ammoniakken (NH3) er den ønskede forbindelse, som sammen med SCR-katalysatoren omdanner NOx til harmløst nitrogen (N2) og vand (H2O). Formålet med SCR-systemet er at reducere niveauer af NOx (nitrogenoxider fra motorer), der er skadelige for vores sundhed og miljøet.

Måden vi lærer gennem leg