Letecké motory jsou významným zdrojem emisí oxidů dusíku (NOx) a přispívají ke znečišťování ovzduší a zhoršování životního prostředí. V důsledku toho výrobci letadel vyvinuli pokročilé technologie pro snížení emisí, včetně použití senzorů NOx.

Senzory NOx používané v leteckých motorech fungují podobně jako senzory používané v jiných spalovacích zdrojích. Nepřetržitě monitorují úrovně emisí NOx ve výfukových plynech a odesílají naměřené hodnoty do řídicího systému motoru. Řídicí systém motoru poté upraví vstřikování paliva, poměr vzduchu a paliva a další parametry spalování, aby se snížily emise NOx.

Jednou z klíčových výzev při vývoji senzorů NOx pro letecké motory je potřeba učinit je lehkými, robustními a spolehlivými, protože musí fungovat v extrémních podmínkách teploty, tlaku a vibrací. Výrobci vyvinuli senzory NOx využívající pokročilé materiály a technologie, jako je keramika, tenké filmy a povrchová plazmonová rezonance.

Používání senzorů NOx v leteckých motorech je stále více povinné, protože předpisy vyžadují, aby výrobci letadel splňovali přísné emisní normy. Tyto senzory umožňují výrobcům letadel zajistit, aby jejich motory vyhovovaly těmto předpisům a snižovaly dopad letecké dopravy na životní prostředí.