Snímač HINO NOx je součást výfukového systému dieselových motorů HINO, která měří hladinu oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech. Tento snímač je rozhodující pro zajištění toho, aby motor splňoval emisní normy a fungoval efektivně.

HINO NOx senzor funguje tak, že detekuje koncentraci NOx ve výfukových plynech a posílá signál do řídicího modulu motoru (ECM). ECM poté upraví poměr vzduchu a paliva motoru a další parametry, aby se snížily emise NOx.

Pokud senzor HINO NOx selže nebo nefunguje správně, může to způsobit řadu problémů, včetně snížení výkonu motoru, zvýšených emisí a dokonce poškození motoru. Je důležité nechat snímač zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit, aby byl zajištěn správný chod motoru a dodržování emisních předpisů.

Pokud potřebujete vyměnit snímač HINO NOx, doporučujeme se poradit s certifikovaným technikem nebo mechanikem HINO, aby byla zajištěna správná instalace a kalibrace.

Zde jsou některá OE čísla snímačů HINO NOx a modely, které je používají:

  1. OE číslo: 89463-E0050 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  2. OE číslo: 89463-E0060 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  3. OE číslo: 89463-E0070 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  4. OE číslo: 89463-E0080 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  5. OE číslo: 89463-E0090 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  6. OE číslo: 89463-E0100 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  7. OE číslo: 89463-E0110 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  8. OE číslo: 89463-E0120 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  9. OE číslo: 89463-E0130 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338
  10. OE číslo: 89463-E0140 Model: HINO 238, 258LP, 268, 338

Je důležité si uvědomit, že výše uvedená čísla OE a modely nejsou vyčerpávající a mohou se lišit v závislosti na konkrétním roce a konfiguraci motoru. Pro zajištění správného výběru a instalace snímače NOx pro vaše konkrétní vozidlo se doporučuje konzultovat s certifikovaným HINO technikem nebo mechanikem.