Lentokoneiden moottorit ovat merkittävä typen oksidien (NOx) päästöjen lähde ja myötävaikuttavat ilman saastumiseen ja ympäristön heikkenemiseen. Tämän seurauksena lentokonevalmistajat ovat kehittäneet edistyksellisiä tekniikoita päästöjen vähentämiseksi, mukaan lukien NOx-anturien käyttö.

Lentokoneiden moottoreissa käytetyt NOx-anturit toimivat samalla tavalla kuin muissa palamislähteissä käytetyt. Ne tarkkailevat jatkuvasti pakokaasujen NOx-päästöjä ja lähettävät lukemat moottorin ohjausjärjestelmään. Moottorin ohjausjärjestelmä säätää sitten polttoaineen ruiskutusta, ilma-polttoainesuhdetta ja muita palamisparametreja NOx-päästöjen vähentämiseksi.

Yksi keskeinen haaste kehitettäessä NOx-antureita lentokoneiden moottoreihin on tarve tehdä niistä kevyitä, kestäviä ja luotettavia, koska niiden on toimittava äärimmäisissä lämpötila-, paine- ja tärinäolosuhteissa. Valmistajat ovat kehittäneet NOx-antureita käyttämällä kehittyneitä materiaaleja ja teknologiaa, kuten keramiikkaa, ohuita kalvoja ja pintaplasmoniresonanssia.

NOx-anturien käyttö lentokoneiden moottoreissa on yhä pakollisempaa, sillä määräykset edellyttävät lentokoneiden valmistajia täyttämään tiukat päästöstandardit. Näiden antureiden avulla lentokonevalmistajat voivat varmistaa, että heidän moottorinsa ovat näiden määräysten mukaisia ja vähentävät lentomatkojen ympäristövaikutuksia.