Když používáte naše služby, svěřujete nám své informace. Chápeme, že je to velká odpovědnost a tvrdě pracujeme na ochraně vašich informací a na tom, abyste měli kontrolu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám mají pomoci porozumět tomu, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak můžete své informace aktualizovat, spravovat, exportovat a mazat.

Zásady ochrany osobních údajů

Doprava a doručení

Reklamační řád

Zásady vrácení peněz