Senzor Deutz NOx je typ senzoru používaný v dieselových motorech Deutz ke sledování koncentrace oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech motoru. Snímač pracuje na principu měření elektrických vlastností výfukových plynů, které se mění v přítomnosti NOx a dalších škodlivin.

Senzor NOx je důležitou součástí motorů Deutz, protože pomáhá zajistit, aby motor vyhovoval emisním předpisům a pracoval s maximální účinností. Když snímač NOx detekuje příliš vysokou hladinu NOx ve výfukových plynech, vyšle signál do řídicího modulu motoru, který upraví poměr vzduchu a paliva v motoru tak, aby optimalizoval spalování a snížil emise.

Konkrétní typ snímače NOx používaný v motorech Deutz se může lišit v závislosti na modelu a roku motoru. Je důležité použít vhodný snímač pro daný motor, protože ne všechny snímače jsou kompatibilní se všemi motory.

Pravidelná údržba a výměna snímače NOx podle potřeby je důležitá pro zajištění efektivního provozu motoru a splnění emisních norem. Pokud snímač nefunguje správně, může to vést ke snížení spotřeby paliva a zvýšeným emisím, stejně jako k potenciálnímu poškození motoru v průběhu času.