NOx-anturit tai analysaattorit ovat olennaisia komponentteja kaasukäyttöisten polttoturbiinien polttoprosessissa, joita käytetään yleisesti sähköntuotannossa ja teollisissa sovelluksissa. Ne mittaavat pakokaasujen NOx-pitoisuutta, mikä mahdollistaa NOx-päästöjen jatkuvan seurannan ja hallinnan sekä ympäristömääräysten noudattamisen.

Polttoturbiineissa käytettävät NOx-anturit voidaan luokitella kahteen tyyppiin: in situ ja poisto. In situ NOx-anturit mittaavat NOx-pitoisuudet suoraan moottorin polttokammiossa, kun taas uutto-NOx-anturit keräävät näytteen pakokaasuista ja mittaavat NOx-pitoisuudet moottorin ulkopuolella.

Polttoturbiineissa käytettävien NOx-anturien yleisiä OE-osanumeroita ovat ABB 10A4000, Siemens 7MB2121 ja GE B030805001D. NOx-anturin erityinen sovellus ja OE-osanumero riippuvat polttoturbiinin valmistajasta ja mallista.

Kaiken kaikkiaan NOx-anturit ovat ratkaisevan tärkeitä tehokkaan palamisen varmistamiseksi ja NOx-päästöjen vähentämiseksi polttoturbiineissa, mikä tukee kestävyyttä ja ympäristömääräysten noudattamista.