Deutzin NOx-anturi on eräänlainen anturi, jota käytetään Deutzin dieselmoottoreissa valvomaan typen oksidien (NOx) pitoisuutta moottorin pakokaasussa. Anturi toimii mittaamalla pakokaasun sähköisiä ominaisuuksia, jotka muuttuvat NOx:n ja muiden epäpuhtauksien läsnä ollessa.

NOx-anturi on tärkeä komponentti Deutzin moottoreissa, sillä se auttaa varmistamaan, että moottori täyttää päästömääräykset ja toimii huipputeholla. Kun NOx-anturi havaitsee liian korkean NOx-tason pakokaasussa, se lähettää signaalin moottorin ohjausmoduulille, joka säätää moottorin ilman ja polttoaineen välistä suhdetta palamisen optimoimiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Deutzin moottoreissa käytettävä NOx-anturin tyyppi voi vaihdella moottorin mallin ja vuoden mukaan. On tärkeää käyttää kyseiselle moottorille sopivaa anturia, koska kaikki anturit eivät ole yhteensopivia kaikkien moottoreiden kanssa.

NOx-anturin säännöllinen huolto ja vaihto tarpeen mukaan on tärkeää, jotta moottori toimii tehokkaasti ja täyttää päästöstandardit. Jos anturi ei toimi kunnolla, se voi johtaa polttoainetehokkuuden heikkenemiseen ja lisääntyneisiin päästöihin sekä mahdollisiin moottorivaurioihin ajan myötä.