Snímač Volvo NOx je typ snímače, který měří množství oxidu dusíku (NOx) ve výfukových plynech vozidla Volvo. NOx je škodlivá znečišťující látka, která může přispívat ke smogu a kyselým dešťům. Senzor NOx pomáhá zajistit, aby byly emise vozidla v rámci zákonných limitů.

Snímač NOx je umístěn ve výfukovém systému, typicky v blízkosti katalyzátoru. Skládá se z topného tělesa a čidla. Topné těleso ohřívá senzorový element na určitou teplotu, která mu umožňuje měřit množství NOx ve výfukových plynech.

Snímač NOx vysílá signál do počítače vozidla, který upravuje vstřikování paliva a časování zapalování tak, aby se snížily emise NOx. Pokud snímač NOx selže, počítač vozidla nemusí být schopen správně řídit emise, což může mít za následek rozsvícení kontrolky motoru a další problémy.

Volvo/MackSenzor NOX22303391 5WK97366 výdej
Senzor NOX22014032 5WK9 6643E
Senzor NOX21636091 5WK9 6644E přívod
Senzor NOX22303390 5WK9 7367 vstup
Senzor NOX22303384 vývod
Senzor NOX21069361 vývod 5WK96617A