En Volvo NOx-sensor er en type sensor, der måler mængden af nitrogenoxid (NOx) i udstødningsgassen fra et Volvo-køretøj. NOx er et skadeligt forurenende stof, der kan bidrage til smog og sur regn. NOx-sensoren er med til at sikre, at køretøjets emissioner er inden for lovmæssige grænser.

NOx-sensoren er placeret i udstødningssystemet, typisk i nærheden af katalysatoren. Den består af et varmeelement og et følerelement. Varmeelementet opvarmer sensorelementet til en bestemt temperatur, som gør det muligt at måle mængden af NOx i udstødningsgassen.

NOx-sensoren sender et signal til køretøjets computer, som justerer brændstofindsprøjtningen og tændingstidspunktet for at reducere NOx-emissioner. Hvis NOx-sensoren svigter, er køretøjets computer muligvis ikke i stand til at kontrollere emissionerne korrekt, hvilket kan resultere i et kontrolleret motorlys og andre problemer.

Volvo/MackNOX sensor22303391 5WK97366 ud
NOX sensor22014032 5WK9 6643E
NOX sensor21636091 5WK9 6644E indløb
NOX sensor22303390 5WK9 7367 indløb
NOX sensor22303384 udløb
NOX sensor21069361 5WK96617A udtag