En Volvo NOx-sensor är en typ av sensor som mäter mängden kväveoxid (NOx) i avgaserna från ett Volvofordon. NOx är en skadlig förorening som kan bidra till smog och surt regn. NOx-sensorn hjälper till att säkerställa att fordonets utsläpp ligger inom lagliga gränser.

NOx-sensorn är placerad i avgassystemet, vanligtvis nära katalysatorn. Den består av ett värmeelement och ett sensorelement. Värmeelementet värmer sensorelementet till en specifik temperatur, vilket gör att det kan mäta mängden NOx i avgaserna.

NOx-sensorn skickar en signal till fordonets dator, som justerar bränsleinsprutningen och tändningstiden för att minska NOx-utsläppen. Om NOx-sensorn misslyckas kan det hända att fordonets dator inte kan kontrollera utsläppen korrekt, vilket kan resultera i en kontrollampa och andra problem.

Volvo/MackNOX-sensor22303391 5WK97366 ut
NOX-sensor22014032 5WK9 6643E
NOX-sensor21636091 5WK9 6644E inlopp
NOX-sensor22303390 5WK9 7367 inlopp
NOX-sensor22303384 uttag
NOX-sensor21069361 5WK96617A uttag