Toyota je přední automobilová značka, která je známá výrobou vysoce kvalitních vozidel, která jsou spolehlivá a efektivní. Jednou z klíčových součástí systému řízení emisí Toyota je snímač NOx, který je navržený k měření množství oxidů dusíku (NOx), které vozidlo vypouští. Zde je článek, který vás upozorní na senzor Toyota NOx, včetně jeho funkce, čísla OE a klíčových bodů výměny.

Funkce Toyota NOx Sensor

Senzor NOx ve vozidle Toyota hraje důležitou roli při snižování emisí oxidů dusíku, což jsou škodlivé znečišťující látky, které přispívají ke smogu a znečištění ovzduší. Senzor NOx měří hladiny oxidů dusíku ve výfukovém systému a odesílá tyto informace do řídicí jednotky motoru (ECU). ECU poté upraví poměr vzduchu a paliva motoru tak, aby bylo zajištěno, že vozidlo vypouští minimální množství škodlivin.

Číslo OE snímače NOx Toyota

Pokud potřebujete vyměnit snímač NOx ve vašem vozidle Toyota, je důležité použít správné číslo OE (Original Equipment), aby byla zajištěna kompatibilita s vaším vozidlem. Zde jsou některá běžná čísla OE pro senzory Toyota NOx:

 1. Toyota Corolla: OE číslo 89467-12010
 2. Toyota Camry: OE číslo 89467-33080
 3. Toyota RAV4: OE číslo 89467-42020
 4. Toyota Prius: OE číslo 89467-47020
 5. Toyota Tacoma: OE číslo 89467-04090
 6. Toyota Tundra: OE číslo 89467-0C020

Je důležité zkontrolovat příručku k vozidlu nebo se poradit s kvalifikovaným technikem Toyota, aby potvrdil správné číslo OE pro vaši konkrétní značku a model.

Náhradní klíčové body pro Toyota NOx senzor

Výměna snímače NOx ve vašem vozidle Toyota může být relativně jednoduchý proces, pokud budete dodržovat tyto klíčové body:

 1. Před zahájením procesu výměny se ujistěte, že je motor zcela vychladlý.
 2. Vyhledejte snímač NOx ve výfukovém systému vašeho vozidla. Obvykle se nachází v blízkosti katalyzátoru.
 3. Odpojte kabelový svazek od snímače NOx.
 4. Demontujte snímač pomocí vhodných nástrojů.
 5. Nainstalujte nový snímač NOx se správným číslem OE a utáhněte jej podle specifikací výrobce.
 6. Znovu připojte kabelový svazek k novému snímači.
 7. Vymažte všechny chybové kódy z ECU pomocí diagnostického nástroje.
 8. Nastartujte motor a zkontrolujte správnou funkci snímače.

Závěrem lze říci, že snímač NOx je důležitou součástí systému řízení emisí Toyota a je nezbytné zajistit jeho správné fungování, aby se snížil dopad vozidla na životní prostředí. Použitím správného OE čísla a dodržováním klíčových bodů výměny můžete snadno vyměnit váš Toyota NOx senzor a udržet vaše vozidlo v chodu hladce a efektivně.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *