Zlepšení kontroly emisí a výkonu se snímači NOx od SHR Autoparts

Automobilový průmysl neustále hledá způsoby, jak zlepšit kontrolu emisí a snížit množství škodlivých znečišťujících látek vypouštěných do atmosféry. Jedním kritickým vývojem v tomto úsilí je snímač NOx, který měří úrovně oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech automobilů. V tomto blogu budeme diskutovat o senzoru NOx na SHR…

Senzor NOx Mercedes Sprinter

Snímač NOx v Mercedesu Sprinter je komponent pro kontrolu emisí, který je zodpovědný za měření úrovní oxidů dusíku (NOx) ve výfukovém systému. Tyto informace jsou odesílány do řídicího modulu motoru vozidla, který pak upravuje poměr vzduchu a paliva v motoru tak, aby byly zachovány optimální úrovně emisí. Pokud máte podezření, že NOx…

Jak vyměnit snímač NOx v nákladním automobilu Freightliner?

Výměna snímače NOx u nákladního vozidla Freightliner vyžaduje specifické nástroje a znalosti. Je nezbytné dodržovat doporučené postupy výrobce, abyste zajistili jeho bezpečnou a správnou výměnu. Zde jsou obecné kroky, které je třeba dodržet při výměně snímače NOx ve vašem nákladním vozidle Freightliner: 1. Příprava: Ujistěte se, že máte správný náhradní NOx…

Senzor NOx Freightliner Cascadia

Freightliner používá ve svých vznětových motorech senzory NOx ke sledování a snižování emisí. Zde je seznam snímačů Freightliner NOx a ve kterých modelech se používají: Tyto snímače NOx fungují tak, že měří úrovně oxidů dusíku ve výfukových plynech motoru a odesílají tyto informace do palubního počítače. Počítač pak upraví…

Proč zvolit SHR NOx senzor

Setkali jste se s problémy se svým vozidlem, jako je nízká spotřeba paliva, hrubý volnoběh nebo snížený výkon? Mohou to být příznaky selhání senzoru NOx (oxidu dusíku). V posledních letech se senzory NOx staly důležitou součástí automobilových systémů kvůli zvýšeným ekologickým předpisům zaměřeným na snižování škodlivých emisí. Ve společnosti SHR Autoparts…

P2205: Řídicí obvod vyhřívání snímače NOx/otevřený (svod 1, snímač 1)

P2205 je diagnostický poruchový kód (DTC) OBD-II, který znamená „Okruh řízení vyhřívání snímače NOx/otevřený (svod 1, snímač 1)“. Tento kód označuje, že řídicí modul hnacího ústrojí (PCM) zjistil problém s řídicím obvodem vyhřívání snímače NOx pro první snímač NOx na řadě 1. Snímač NOx je typu…

P2204: Přerušovaný obvod snímače NOx (svod 1, snímač 1)

P2204 je poruchový kód OBD-II, který znamená „přerušovaný obvod snímače NOx (svod 1, snímač 1)“. Tento kód se nastavuje, když počítač motoru (PCM) detekuje občasnou poruchu v obvodu snímače NOx pro řadu 1, snímač 1. Snímač NOx je typ snímače emisí, který pomáhá snižovat oxidy dusíku…