|

Systém BMW NOx SCR SCR

Měří hladinu NOx ve výfukových plynech za filtrem pevných částic, součástí systému SCR vašeho BMW, zahrnuje řídicí modul Vozidla s naftovým pohonem, zejména přeplňované dieselové motory, mají velmi vysoké teploty výfukových plynů v důsledku tlaku a tepla vytvářeného cyklem zapalování . To je určeno ke snížení množství sazí…

|

Zjištění poruchy snímače NOx

Stejně jako jiné součásti automobilu i snímače NOx selhávají a je třeba je opravit nebo vyměnit, abyste obnovili správný funkční stav svého vozu. Naštěstí se při poruše snímačů projeví několik příznaků, mezi které patří: Rozsvítí se výstražné kontrolky motoru. Snímač NOx sice není namontován v motorovém prostoru, ale jeho porucha...

|

Co se stane, když NOx nefunguje

když snímač NOx nefunguje, na přístrojové desce se zobrazuje mnoho chyb, vozidlo nemůže dobře fungovat, snímač Nox je součástí systému SCR, takže najdete i závadu systému SCR. Mezi tyto závady patří zvýšená spotřeba paliva, nestabilní a nepravidelný volnoběh, to vše jsou příznaky toho, že senzor Nox mohl...

|

Chytrý senzor emisí škodlivin

Automobilový díl pro dieselové motory s vysokou poruchovostí vyžadovaný pro emisní předpisy. Úvod Snímač Nox, plným názvem Snímač oxidu dusíku, slouží ke zjišťování úrovně oxidu dusíku vypouštěného vozidly se vznětovým motorem, aby bylo zajištěno dodržování emisních předpisů. Většina motorů je vybavena dvěma snímači Nox: předřazeným a následným snímačem. Vzhledem k přísným předpisům o emisích oxidů dusíku je třeba přesné měření emisí...

|

Proč potřebujete snímač emisí oxidů dusíku

Termín Nox představuje několik forem oxidů dusíku, jako jsou NO (oxid dusnatý), NO2 (oxid dusičitý) a N2O (oxid dusný, známý také jako směšný plyn). V benzinovém motoru je NO nejčastější formou NOx s hodnotou přibližně 93%, zatímco NO2 představuje přibližně 5% a zbytek tvoří N2O. Existují i další formy NOx, například N2O4 (dimer NO2), který se vyskytuje pouze...