Senzory NOx používané v automobilovém průmyslu jsou primárně ampérometrického typu a mají dva až tři elektrochemické články v oddělených komorách.

První článek odstraňuje O2 ze vzorku, aby se zabránilo interferenci s měřením NOx ve druhém článku.

Tyto senzory jsou komerčně dostupné od různých dodavatelů a používají se k řízení adsorbérů NOx a systémů následného zpracování SCR. Navíc byly vyvinuty senzory NH3 pro použití v systémech SCR.

Vývoj těchto senzorů začal v 90. letech 20. století a komerční verze byly poprvé představeny na počátku roku 2000 pro použití v benzínových osobních automobilech a dieselových vozidlech s chudým spalováním s adsorbéry NOx a úpravou močoviny-SCR pro lehké a těžké dieselové motory.

Senzor NOx měří množství oxidů dusíku (NOx) přítomných ve výfukových plynech spalovacího motoru. Tyto senzory využívají elektrochemický článek k detekci koncentrace NOx v proudu výfukových plynů a poskytují zpětnou vazbu v reálném čase řídicímu systému motoru, který pak může upravit směs vzduchu a paliva nebo činnost systému dodatečné úpravy NOx za účelem snížení emisí. Funkce snímače je zásadní pro zajištění toho, aby motor splňoval emisní normy a fungoval efektivně.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *