Představit:

SHR Autoparts má silné výzkumné a vývojové kapacity, které je odlišuje v automobilovém průmyslu. S týmem vysoce kvalifikovaných inženýrů a techniků jsou schopni navrhovat a vyvíjet inovativní produkty, které splňují neustále se měnící požadavky jejich zákazníků.

S využitím nejnovějších technologií a vybavení je společnost SHR Autoparts schopna provádět rozsáhlé testování a analýzy svých produktů, aby zajistila, že splňují nejvyšší standardy kvality a výkonu. Neustále zkoumají nové materiály a výrobní procesy, aby zlepšili odolnost, účinnost a celkový výkon svých produktů.

SHR Autoparts se také silně zaměřuje na potřeby zákazníků a úzce spolupracuje se svými klienty, aby pochopili jejich požadavky a vyvinuli přizpůsobená řešení, která splňují jejich jedinečné potřeby. Tento zákaznicky orientovaný přístup jim umožnil vybudovat silné a dlouhodobé vztahy se svými klienty a pomohl jim vybudovat si pověst spolehlivého a inovativního partnera v automobilovém průmyslu.

Stručně řečeno, výzkumné a vývojové schopnosti SHR Autoparts jsou klíčovou silnou stránkou, která jim umožňuje zůstat před konkurencí a dodávat svým zákazníkům vysoce kvalitní a inovativní produkty. Jejich závazek ke spokojenosti zákazníků a neustálé zlepšování zajišťuje, že budou i v nadcházejících letech vůdčí silou v automobilovém průmyslu.

Senzor NOx:

Senzory NOx se používají v automobilových aplikacích k měření koncentrace oxidů dusíku ve výfukových plynech vozidel. Úsilí výzkumu a vývoje (R&D) v této oblasti je zaměřeno na zlepšení přesnosti, trvanlivosti a spolehlivosti senzorů NOx a také na snížení jejich nákladů a velikosti.

Jedna oblast výzkumu a vývoje zahrnuje vývoj nových materiálů pro senzory NOx, které dokážou odolat drsným podmínkám automobilových výfukových systémů. Vědci například zkoumají použití keramických materiálů, které jsou vysoce odolné vůči vysokým teplotám a korozivním plynům.

Další oblastí výzkumu a vývoje je zlepšování samotné snímací technologie. Výzkumníci například zkoumají použití polovodičových senzorů, které mohou poskytnout přesnější a spolehlivější údaje a také zkrátit dobu odezvy senzorů.

Nakonec výzkumníci také pracují na vývoji nových algoritmů a technik zpracování dat pro lepší interpretaci hodnot ze senzorů NOx. To zahrnuje strojové učení a techniky umělé inteligence, které mohou pomoci identifikovat vzory a anomálie v datech senzorů.

Celkově je cílem výzkumu a vývoje senzorů NOx vyvinout senzory, které mohou poskytovat přesná, spolehlivá a nákladově efektivní měření emisí oxidů dusíku z vozidel, čímž pomáhají snižovat znečištění ovzduší a zlepšovat kvalitu života lidí na celém světě.

Senzor hladiny AdBlue:

Snímače hladiny AdBlue se používají v moderních vznětových motorech k měření hladiny naftové výfukové kapaliny (DEF) nebo AdBlue v nádrži vozidla. AdBlue je roztok na bázi močoviny, který pomáhá snižovat škodlivé emise oxidů dusíku z dieselových motorů.

Úsilí výzkumu a vývoje (R&D) v oblasti senzorů hladiny AdBlue je zaměřeno na zlepšení jejich přesnosti, spolehlivosti a životnosti. Zde jsou některé výhody výzkumu a vývoje snímačů hladiny AdBlue:

 1. Zvýšená přesnost: Přesné měření hladiny AdBlue je klíčové pro účinné snížení emisí oxidů dusíku. Úsilí výzkumu a vývoje je zaměřeno na vývoj senzorů, které mohou poskytovat přesnější údaje, což může pomoci optimalizovat využití AdBlue a snížit emise.
 2. Vylepšená spolehlivost: Senzory hladiny AdBlue musí být schopny spolehlivě fungovat po delší dobu. Úsilí výzkumu a vývoje se zaměřuje na vývoj senzorů, které dokážou odolat drsným provozním podmínkám moderních dieselových motorů a poskytují spolehlivé údaje bez nutnosti časté údržby.
 3. Snížené náklady: Senzory hladiny AdBlue jsou obvykle drahé, což může být překážkou jejich širokého rozšíření. Úsilí v oblasti výzkumu a vývoje je zaměřeno na vývoj senzorů, které jsou nákladově efektivnější, což může pomoci zpřístupnit technologii AdBlue širšímu spektru výrobců vozidel a spotřebitelů.
 4. Kompatibilita s různými systémy: Snímače hladiny AdBlue musí být kompatibilní s různými systémy vozidla, včetně řízení motoru, kontroly emisí a diagnostických systémů. Úsilí výzkumu a vývoje je zaměřeno na vývoj senzorů, které lze hladce integrovat s těmito systémy a poskytují přesná a spolehlivá data na podporu účinného snižování emisí.

Celkově může výzkum a vývoj snímačů hladiny AdBlue pomoci zlepšit výkon dieselových motorů a snížit škodlivé emise a zároveň učinit technologii AdBlue dostupnější a nákladově efektivnější pro výrobce vozidel i spotřebitele.

Snímač hladiny kapaliny:

Snímače hladiny automobilových kapalin se používají k měření hladiny různých kapalin ve vozidle, jako je motorový olej, převodová kapalina, brzdová kapalina a chladicí kapalina. Úsilí výzkumu a vývoje (R&D) v této oblasti je zaměřeno na zlepšení přesnosti, spolehlivosti a trvanlivosti těchto senzorů a také na snížení jejich nákladů a velikosti.

Zde jsou některé výhody výzkumu a vývoje snímačů hladiny automobilových kapalin:

 1. Vylepšená přesnost: Přesné měření hladiny kapalin je důležité pro udržení výkonu vozidla a prevenci poškození. Úsilí výzkumu a vývoje se zaměřuje na vývoj senzorů, které mohou poskytovat přesnější údaje, což může pomoci optimalizovat využití kapalin a snížit riziko mechanického selhání.
 2. Zvýšená spolehlivost: Snímače hladiny kapalin musí být schopny spolehlivě fungovat po dlouhou dobu. Úsilí výzkumu a vývoje je zaměřeno na vývoj senzorů, které vydrží drsné provozní podmínky vozidla a poskytují spolehlivé údaje bez nutnosti časté údržby.
 3. Snížené náklady: Automobilové snímače hladiny kapalin mohou být drahé, což může být překážkou jejich širokého rozšíření. Úsilí v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřuje na vývoj senzorů, které jsou nákladově efektivnější, což může pomoci zpřístupnit technologii monitorování hladiny kapalin širšímu spektru výrobců vozidel a spotřebitelů.
 4. Kompatibilita s různými kapalinami: Snímače hladiny automobilových kapalin musí být kompatibilní s řadou různých kapalin, z nichž každá může mít jedinečné vlastnosti a charakteristiky. Úsilí výzkumu a vývoje se zaměřuje na vývoj senzorů, které dokážou přesně měřit hladiny různých kapalin a poskytují přesná a spolehlivá data pro podporu efektivní údržby vozidla.

Celkově může výzkum a vývoj snímačů hladiny automobilových kapalin pomoci zlepšit výkon vozidla, zabránit mechanickému selhání a snížit náklady na údržbu pro výrobce vozidel i spotřebitele.

DC relé elektromobilu:

DC relé elektrických vozidel (EV) jsou důležitými součástmi vysokonapěťových systémů elektromobilů, které řídí tok elektrického proudu do různých součástí, jako je motor a baterie. Úsilí výzkumu a vývoje (R&D) v této oblasti je zaměřeno na zlepšení spolehlivosti, účinnosti a životnosti těchto relé, jakož i na snížení jejich velikosti a nákladů.

Zde jsou některé výhody výzkumu a vývoje DC relé pro elektromobily:

 1. Vylepšená spolehlivost: DC relé musí být schopna spolehlivě fungovat po delší dobu a odolávat vysokým napětím a proudům přítomným v elektrickém systému elektromobilu. Úsilí výzkumu a vývoje je zaměřeno na vývoj relé, která jsou odolnější a spolehlivější, snižují riziko selhání a zlepšují celkový výkon vozidla.
 2. Zvýšená účinnost: Stejnosměrná relé musí být schopna účinně řídit tok elektrického proudu do různých součástí, minimalizovat energetické ztráty a maximalizovat dojezd vozidla. Úsilí výzkumu a vývoje se zaměřuje na vývoj relé, která mohou pracovat s vyšší účinností, snížit spotřebu energie a zlepšit celkový výkon.
 3. Snížená velikost a náklady: DC relé pro elektromobily mohou být relativně velká a drahá, což může zvýšit cenu a váhu vozidla. Úsilí výzkumu a vývoje je zaměřeno na vývoj relé, která jsou menší a nákladově efektivnější, což pomáhá snížit celkové náklady na elektromobily a zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu.
 4. Kompatibilita s různými architekturami vozidel: DC relé elektromobilů musí být kompatibilní s řadou různých architektur vozidel, včetně těch s různými požadavky na napětí a proud. Úsilí výzkumu a vývoje je zaměřeno na vývoj relé, která lze upravit tak, aby vyhovovala specifickým potřebám různých platforem vozidel, a poskytují tak flexibilitu a všestrannost výrobcům elektromobilů.

Celkově může výzkum a vývoj stejnosměrného relé pro elektromobily pomoci zlepšit spolehlivost, účinnost a nákladovou efektivitu elektromobilů, čímž se stanou konkurenceschopnějšími s tradičními vozidly na benzínový pohon a podpoří přechod na udržitelnější dopravní systém.