Esitellä:

SHR Autopartsilla on vahva tutkimus- ja kehityskapasiteetti, joka erottaa ne muista autoteollisuudessa. Korkeasti koulutettujen insinöörien ja teknikkojen tiimillä he pystyvät suunnittelemaan ja kehittämään innovatiivisia tuotteita, jotka vastaavat asiakkaidensa jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Uusinta teknologiaa ja laitteita käyttämällä SHR Autoparts pystyy suorittamaan laajan testauksen ja analyysin tuotteilleen varmistaakseen, että ne täyttävät korkeimmat laatu- ja suorituskykyvaatimukset. He etsivät jatkuvasti uusia materiaaleja ja valmistusprosesseja parantaakseen tuotteidensa kestävyyttä, tehokkuutta ja yleistä suorituskykyä.

SHR Autoparts keskittyy myös vahvasti asiakkaiden tarpeisiin ja työskentelee tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ymmärtääkseen heidän vaatimuksiaan ja kehittääkseen räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat heidän ainutlaatuisia tarpeitaan. Tämän asiakaslähtöisen lähestymistavan ansiosta he ovat voineet rakentaa vahvoja, pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiinsa ja auttanut heitä luomaan maineen luotettavana ja innovatiivisena kumppanina autoteollisuudessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että SHR Autopartsin tutkimus- ja kehityskyky on keskeinen vahvuus, jonka avulla ne voivat pysyä kilpailijoiden edellä ja toimittaa asiakkailleen korkealaatuisia, innovatiivisia tuotteita. Heidän sitoutumisensa asiakastyytyväisyyteen ja jatkuvaan parantamiseen varmistavat, että he jatkavat autoteollisuuden johtavana voimana tulevina vuosina.

NOx anturi:

NOx-antureita käytetään autosovelluksissa typen oksidien pitoisuuden mittaamiseen ajoneuvon pakokaasuissa. Tutkimus- ja kehitystyöt (T&K) tällä alueella keskittyvät NOx-anturien tarkkuuden, kestävyyden ja luotettavuuden parantamiseen sekä niiden kustannusten ja koon pienentämiseen.

Yksi T&K-toiminnan osa-alueista on sellaisten uusien materiaalien kehittäminen NOx-antureille, jotka kestävät autojen pakojärjestelmien ankarat olosuhteet. Tutkijat tutkivat esimerkiksi keraamisten materiaalien käyttöä, jotka kestävät hyvin korkeita lämpötiloja ja syövyttäviä kaasuja.

Toinen T&K:n osa-alue on itse anturiteknologian parantaminen. Tutkijat esimerkiksi tutkivat puolijohde-anturien käyttöä, jotka voivat tarjota tarkempia ja luotettavampia lukemia sekä lyhentää antureiden vasteaikaa.

Lopuksi tutkijat työskentelevät myös kehittääkseen uusia algoritmeja ja tietojenkäsittelytekniikoita, jotta NOx-antureiden lukemat voidaan paremmin tulkita. Tämä sisältää koneoppimisen ja tekoälytekniikat, jotka voivat auttaa tunnistamaan kuvioita ja poikkeavuuksia anturitiedoissa.

Kaiken kaikkiaan NOx-antureiden T&K:n tavoitteena on kehittää antureita, jotka voivat tarjota tarkkoja, luotettavia ja kustannustehokkaita mittauksia ajoneuvojen typenoksidipäästöistä, mikä auttaa vähentämään ilman saastumista ja parantamaan ihmisten elämänlaatua kaikkialla maailmassa.

AdBluen tasoanturi:

AdBlue-tasoantureita käytetään nykyaikaisissa dieselmoottoreissa mittaamaan dieselpakonesteen (DEF) tai AdBluen tasoa ajoneuvon säiliössä. AdBlue on ureapohjainen ratkaisu, joka auttaa vähentämään dieselmoottoreiden haitallisia typen oksidipäästöjä.

AdBlue-tasoanturien tutkimus- ja kehitystyö keskittyy niiden tarkkuuden, luotettavuuden ja kestävyyden parantamiseen. Tässä on joitain AdBlue-tasoanturin T&K:n etuja:

 1. Lisääntynyt tarkkuus: AdBlue-tasojen tarkka mittaus on ratkaisevan tärkeää typen oksidipäästöjen tehokkaalle vähentämiselle. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on kehittää antureita, jotka voivat antaa tarkempia lukemia, mikä puolestaan voi auttaa optimoimaan AdBluen käyttöä ja vähentämään päästöjä.
 2. Parempi luotettavuus: AdBlue-tasoantureiden on kyettävä toimimaan luotettavasti pitkän ajan. T&K-työ keskittyy sellaisten antureiden kehittämiseen, jotka kestävät nykyaikaisten dieselmoottoreiden ankarat käyttöolosuhteet ja tarjoavat luotettavat lukemat ilman säännöllistä huoltoa.
 3. Pienemmät kustannukset: AdBlue-tasoanturit ovat tyypillisesti kalliita, mikä voi olla este niiden laajalle leviämiselle. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on kehittää kustannustehokkaampia antureita, jotka voivat auttaa tekemään AdBlue-teknologiasta entistä helpompaa useiden ajoneuvojen valmistajien ja kuluttajien ulottuville.
 4. Yhteensopivuus eri järjestelmien kanssa: AdBlue-tason antureiden on oltava yhteensopivia useiden ajoneuvojärjestelmien kanssa, mukaan lukien moottorin hallinta-, päästöjenhallinta- ja diagnostiikkajärjestelmät. T&K-työssä keskitytään kehittämään antureita, jotka integroituvat saumattomasti näihin järjestelmiin ja tarjoavat tarkkoja ja luotettavia tietoja tehokkaan päästöjen vähentämisen tukemiseksi.

Kaiken kaikkiaan AdBlue-tasoanturin tutkimus- ja kehitystyö voi auttaa parantamaan dieselmoottoreiden suorituskykyä ja vähentämään haitallisia päästöjä sekä tekemään AdBlue-tekniikasta helpompaa ja kustannustehokkaampaa ajoneuvojen valmistajien ja kuluttajien kannalta.

Nesteen tasoanturi:

Autojen nestetasoantureita käytetään mittaamaan ajoneuvon eri nesteiden, kuten moottoriöljyn, vaihteistonesteen, jarrunesteen ja jäähdytysnesteen, tasoa. Tutkimus- ja kehitystyöt (T&K) tällä alueella keskittyvät näiden antureiden tarkkuuden, luotettavuuden ja kestävyyden parantamiseen sekä niiden kustannusten ja koon pienentämiseen.

Tässä on joitain autojen nestetasoanturin T&K:n etuja:

 1. Parempi tarkkuus: Nestetasojen tarkka mittaus on tärkeää ajoneuvon suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja vaurioiden estämiseksi. T&K-työ keskittyy sellaisten antureiden kehittämiseen, jotka voivat tuottaa tarkempia lukemia, mikä puolestaan voi auttaa optimoimaan nesteen käyttöä ja vähentämään mekaanisten vikojen riskiä.
 2. Parannettu luotettavuus: Nesteen tasoantureiden on kyettävä toimimaan luotettavasti pitkän ajan. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on kehittää antureita, jotka kestävät ajoneuvon ankarat käyttöolosuhteet ja tarjoavat luotettavat lukemat ilman säännöllistä huoltoa.
 3. Pienemmät kustannukset: Autojen nestetasoanturit voivat olla kalliita, mikä voi olla este niiden laajalle leviämiselle. T&K-työssä keskitytään kustannustehokkaampien antureiden kehittämiseen, mikä voi auttaa tuomaan nestetason valvontateknologian entistä helpommin saataville useille ajoneuvovalmistajille ja kuluttajille.
 4. Yhteensopivuus eri nesteiden kanssa: Autojen nestetason antureiden on oltava yhteensopivia useiden eri nesteiden kanssa, joista jokaisella voi olla ainutlaatuisia ominaisuuksia ja ominaisuuksia. T&K-työ keskittyy sellaisten antureiden kehittämiseen, jotka mittaavat tarkasti eri nesteiden tasoja ja tarjoavat tarkkoja ja luotettavia tietoja ajoneuvojen tehokkaan huollon tukemiseksi.

Kaiken kaikkiaan autojen nestetasoanturin T&K voi auttaa parantamaan ajoneuvon suorituskykyä, ehkäisemään mekaanisia vikoja ja alentamaan huoltokustannuksia ajoneuvojen valmistajille ja kuluttajille.

Sähköauton tasavirtarele:

Sähköajoneuvojen (EV) tasavirtareleet ovat tärkeitä komponentteja sähköautojen suurjännitejärjestelmissä, ja ne ohjaavat sähkövirran virtausta eri komponentteihin, kuten moottoriin ja akkuun. Tutkimus- ja kehitystyöt (T&K) tällä alueella keskittyvät näiden releiden luotettavuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseen sekä niiden koon ja kustannusten pienentämiseen.

Tässä on joitain sähköautojen DC-releen T&K:n etuja:

 1. Parempi luotettavuus: DC-releiden on kyettävä toimimaan luotettavasti pitkän ajan kuluessa, kestämään sähköauton sähköjärjestelmässä olevat korkeat jännitteet ja virrat. Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on kehittää releitä, jotka ovat kestävämpiä ja luotettavampia, mikä vähentää vikariskiä ja parantaa ajoneuvon yleistä suorituskykyä.
 2. Parannettu hyötysuhde: DC-releiden on pystyttävä tehokkaasti ohjaamaan sähkövirran virtausta eri komponentteihin, minimoiden energiahäviöt ja maksimoiden ajoneuvon toimintasäteen. T&K-työ keskittyy kehittämään releitä, jotka voivat toimia tehokkaammin, vähentää energiankulutusta ja parantaa yleistä suorituskykyä.
 3. Pienempi koko ja hinta: Sähköautojen tasavirtareleet voivat olla suhteellisen suuria ja kalliita, mikä voi lisätä ajoneuvon kustannuksia ja painoa. T&K-toiminnan tavoitteena on kehittää pienempiä ja kustannustehokkaampia releitä, jotka auttavat alentamaan sähköautojen kokonaiskustannuksia ja parantamaan niiden kilpailukykyä markkinoilla.
 4. Yhteensopivuus eri ajoneuvoarkkitehtuurien kanssa: Sähköautojen tasavirtareleiden on oltava yhteensopivia useiden eri ajoneuvoarkkitehtuurien kanssa, mukaan lukien ne, joilla on erilaiset jännite- ja virtavaatimukset. T&K-työssä keskitytään kehittämään releitä, jotka voidaan räätälöidä vastaamaan eri ajoneuvoalustojen erityistarpeita, mikä tarjoaa joustavuutta ja monipuolisuutta sähköajoneuvojen valmistajille.

Kaiken kaikkiaan sähköajoneuvojen tasavirtareleen T&K voi auttaa parantamaan sähköautojen luotettavuutta, tehokkuutta ja kustannustehokkuutta tehden niistä kilpailukykyisempiä perinteisiin bensiinikäyttöisiin ajoneuvoihin verrattuna ja tukemaan siirtymistä kestävämpään liikennejärjestelmään.