Vi introducerer NOx-sensoren, en banebrydende teknologi designet til at overvåge niveauet af nitrogenoxider i en række forskellige indstillinger, herunder industrianlæg, køretøjer og strømgeneratorer. Ved hjælp af avanceret sensorteknologi måler og rapporterer NOx-sensoren tilstedeværelsen af skadelige gasser, der bidrager til dårlig luftkvalitet og miljøforurening.

Med sine præcise og kontinuerlige overvågningsmuligheder giver NOx-sensoren brugere realtidsdata om niveauerne af nitrogenoxider i deres miljø, hvilket muliggør hurtig detektion og indgreb for at reducere emissioner og forbedre luftkvaliteten. Uanset om du er en virksomhedsejer, der ønsker at opfylde regulatoriske krav, eller en person, der er forpligtet til at reducere dit CO2-fodaftryk, er NOx-sensoren et afgørende værktøj i kampen mod forurening og klimaændringer.

NOx refererer til nitrogenoxider, som er en gruppe af meget reaktive gasser, der omfatter nitrogenoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2). Disse gasser frigives primært til atmosfæren gennem forbrænding af fossile brændstoffer og er væsentlige bidragydere til luftforurening og miljøforringelse.

Principperne for NOx-reduktion involverer at minimere dannelsen af nitrogenoxider under forbrændingsprocessen gennem brug af avancerede forbrændingsteknologier, brændstofkvalitetskontrol og udstødningsgasefterbehandlingssystemer såsom SCR (Selective Catalytic Reduction), som omdanner NOx til nitrogen og vand.

NOx-sensorernes hovedfunktioner er løbende at overvåge niveauet af nitrogenoxider i udstødningsgasserne fra dieselmotorer, gasturbiner og andre forbrændingskilder. NOx-sensoren måler iltkoncentrationen før og efter katalysatoren og beregner koncentrationen af NOx i udstødningsgassen. Denne information videresendes derefter til motorkontrolsystemet eller andre overvågningssystemer, som kan justere brændstofindsprøjtning, luft-til-brændstofforhold og andre forbrændingsparametre for at reducere NOx-emissioner.

Overordnet set er principperne og hovedfunktionerne for NOx-reduktion og -overvågning afgørende for at reducere de skadelige virkninger af nitrogenoxider på miljøet og menneskers sundhed og for at overholde stadigt strengere emissionsbestemmelser.

SHR Nox sensor

Caterpillar CAT Nox-sensor

GM Nox sensor

Audi VW Nox sensor

Dodge Ram Nox-sensor

Cummins Nox-sensor

Hino Nox sensor

Mercedes Benz Nox sensor

BMW Nox sensor

Scania Nox sensor

Fiat Iveco Nox Sensor