|

Hệ thống SCR cảm biến BMW NOx

Đo mức NOx trong khí thải qua bộ lọc hạt động cơ diesel, một phần của hệ thống SCR BMW của bạn, bao gồm mô-đun điều khiển Xe chạy bằng động cơ diesel, động cơ diesel tăng áp cụ thể, có nhiệt độ khí thải rất cao do áp suất và nhiệt tạo ra bởi chu trình đánh lửa . Điều này nhằm mục đích giảm lượng bồ hóng…

Hyundai Nox Senor KIA Lambda Probe Sensor

Cảm biến Nitơ Nox cho Hyundai cập nhật từ SHR Autoparts. Cảm biến NOx chất lượng OEM, bảo hành 1 năm, nhà máy vận chuyển trực tiếp. HYUNDAI 296502U100 HYUNDAI 296602U100 HYUNDAI 296502U000 HYUNDAI 296502U010 HYUNDAI 296602U001 HYUNDAI 296502U200 HYUNDAI 296502U250 HYUNDAI 296602U200 HYUNDAI 296602U250 HYUNDAI 392652F100 HYUNDAI 392652A110 HYUNDAI 392652F300 HYUNDAI 392652A200 HYUNDAI 392652A300 HYUNDAI 392652A350 HYUNDAI 392652A410 HYUNDAI 392654A300 HYUNDAI 392652A400…