|

Chức năng cảm biến Nox

Cảm biến NOx trên ô tô chủ yếu thuộc loại đo amperometric, với hai hoặc ba tế bào điện hóa trong các buồng liền kề. Tế bào thứ nhất bơm O 2 ra khỏi mẫu một cách điện hóa để nó không cản trở phép đo NOx trong tế bào thứ hai. Cảm biến thương mại, có sẵn từ một số nhà cung cấp, được sử dụng để kiểm soát chất hấp phụ NOx và xử lý sau SCR. Cảm biến NH 3 cũng đã được phát triển để sử dụng trong các hệ thống SCR. Cảm biến thương mại lần đầu tiên được giới thiệu vào đầu những năm 2000 trên ô tô chở khách chạy xăng sạc phân tầng, đốt cháy với chất hấp phụ NOx, sau đó là ô tô diesel với chất hấp phụ NOx và động cơ diesel hạng nhẹ và hạng nặng có xử lý sau urê-SCR.

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.