DEF Üre Enjektörü

DEF Üre Enjektörü

Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Enjektörü T401183, motorun aşağısındaki egzoz gazını arıtmak için kullanılan SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) son işlem sisteminin önemli bir bileşenidir. Enjektör, küçük miktarlarda dizel egzoz sıvısını (DEF) bir katalizörün egzoz akış yukarısına enjekte etmek için kullanılır, burada buharlaşarak amonyak ve karbon dioksit oluşturmak üzere ayrışır. Amonyak (NH3), SCR katalizörü ile birlikte NOx'i zararsız nitrojene (N2) ve suya (H2O) dönüştüren istenen bileşiktir. SCR sisteminin amacı, sağlığımız ve çevremiz için zararlı olan NOx (motorlardan yayılan nitrojen oksitleri) düzeylerini azaltmaktır.

Oyun yoluyla öğrenmenin yolları