Üre-SCR sistemlerinin ticari olarak yaygınlaştırılması, yalnızca katalizörün değil, aynı zamanda üre dozlama ve enjeksiyon sisteminin de geliştirilmesine bağlıydı. 2005 civarında dizel motorlarda SCR teknolojisinin piyasaya sürülmesinden bu yana görülen SCR sistemlerinin NOx dönüşüm verimliliğindeki artış, büyük ölçüde SCR kontrolü ve üre enjeksiyonundaki gelişmelere borçludur. Üre dozlama ve enjeksiyon sisteminin ana işlevleri şunları içerir:

  • NOx ile SCR reaksiyonları için gerekli olan kesin üre miktarının dozlanması ve
  • Egzoz gazı ile üre ve amonyağın iyice karıştırılması.

Enjekte edilen üre miktarı, katalizöre giren NOx miktarına ve verilen çalışma koşullarında (katalizör sıcaklığı ve uzay hızı) NOx dönüşüm verimliliğine karşılık gelen amonyak talebiyle eşleşmelidir. Amonyak miktarı yetersizse, aksi takdirde azaltılabilecek NOx'in bir kısmı dönüştürülmeden kalacaktır ve bu da NOx dönüşüm cezasına neden olacaktır. Enjekte edilen amonyak miktarı SCR reaksiyonlarında tüketilebilecek miktardan fazla ise, kabul edilemez derecede yüksek bir amonyak kaymasına neden olacaktır. Bir amonyak kayma katalizörü içeren sistemlerde, amonyağın bir kısmı tekrar NO'ya oksitlenebilir ve böylece etkin NOx dönüşümünü azaltır.