En dieselfordonsdel med högt misslyckande krävs för utsläppsbestämmelser.

Introduktion

Nox-sensor, fullständigt namn är Nitrogen Oxide Sensor, används för att detektera nivån av kväveoxid som släpps ut av dieselfordon, för att säkerställa efterlevnad av utsläppsbestämmelser. De flesta motorer har två Nox-sensorer: en uppströms- och nedströmssensor. 

Som strikt Nox-reglering har exakt Nox-detektering efterfrågats. Nox-sensorn nedströms SCR-katalysatorn används för att övervaka katalysatorns prestanda. Noggrann Nox-mätning är efterfrågad för att följa allt strängare NOx-utsläppsbestämmelser. NOx-sensorn kan också mäta O2 koncentration, precis som en brett spektrum av luft-bränslesensor.

Ansökan

Denna sensor kan samtidigt mäta koncentrationen av och NOx i avgaserna. Genom att möjliggöra NOx-kontroll vid mager förbränning och dieseltillämpningar bidrar sensorn till bättre bränsleekonomi och renare luft.

Funktioner

  • Realtid, samtidig mätning av NOx och O2 koncentration
  • Snabbt svar
  • Helt förseglad vattentät design kräver inte extern referensluft
  • Hög vattenbeständighet
  • Hög toxicitetsbeständighet
  • Tidig aktivering

Liknande inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *