En Opel NOx-sensor är en typ av sensor som används i Opel (även känd som Vauxhall) dieselmotorer för att mäta koncentrationen av kväveoxider (NOx) i avgaserna. Sensorn fungerar genom att detektera de elektriska egenskaperna hos avgaserna, som påverkas av förekomsten av NOx och andra föroreningar.

Opel NOx-sensorn är en viktig komponent i motorns avgaskontrollsystem, eftersom den hjälper motorn att följa utsläppsbestämmelserna och arbeta med maximal effektivitet. När sensorn upptäcker för hög nivå av NOx i avgaserna skickar den en signal till motorns styrenhet, som justerar motorns luft-bränsleförhållande för att optimera förbränningen och minska utsläppen.

Vilken typ av Opel NOx-sensor som används beror på motorns modell och år. Vissa Opel-motorer kan använda en NOx-sensor från en specifik tillverkare, som Bosch eller Continental.

Regelbundet underhåll och byte av NOx-sensorn vid behov är viktigt för att säkerställa att motorn fungerar effektivt och uppfyller emissionsnormerna. Om sensorn inte fungerar som den ska kan det leda till minskad bränsleeffektivitet och ökade utsläpp, samt potentiella skador på motorn över tid. Om du misstänker ett problem med din Opel NOx-sensor är det viktigt att den diagnostiseras och repareras så snart som möjligt.

OE-numret för en Opel NOx-sensor kan variera beroende på den specifika motorn och modellen. Men här är några exempel på OE-nummer för Opel NOx-sensorer:

  • – 55566689
  • – 55502698
  • – 89060413
  • – 93194208