Trots vår framgång med att exportera stora kvantiteter av våra produkter till Europa och Nordamerika har vi ännu inte etablerat distributionskanaler i dessa regioner. Vi söker aktivt efter byråer som representerar oss och hjälper oss att utöka vår närvaro på dessa marknader.

Om du är intresserad av att utforska möjligheter till samarbete och ömsesidiga fördelar, uppmuntrar vi dig att kontakta oss. Vi är öppna för att diskutera potentiella partnerskap och sätt på vilka vi kan arbeta tillsammans för att uppnå våra mål. Vi tror att vi genom att samarbeta med likasinnade individer och organisationer kan skapa nya möjligheter för tillväxt och framgång, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar och välmående framtid.

grupp människor i ett konferensrum

Fyll i detta förfrågningsformulär för att få ytterligare information om våra tjänster eller skicka personliga klagomål. Vi kommer att analysera din förfrågan och återkomma till dig inom kort via e-post eller telefon.